Tag : Zooko Wilcox-O’Hearn

Zooko Wilcox-O’Hearn เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1974 ในเมือง Phoenix รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเป็นนักคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญทางด้าน Computer security1 ประวัติโดยย่อ Zooko มีชื่อเสียงทางด้าน Tahoe Least-Authority File Store หรือ Tahoe-LAFS เป็นระบบความปลอดภัยแบบ Decentralized fault-tolerant file system2 เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GPL and TGPPL licences นอกจากนี้เขายังเป็นผู้สร้าง Transitive Grace Period Public Licence (TGPPL)3 Zooko ยังเป็นผู้ออกแบบระบบ Network Protocols และอีกหลายระบบ เช่น Self contained economies และ reputation systems4 เขาเป็นสมาชิกทีมพัฒนา ZRTP5  BLAKE2 ..

Read more