Tag : Satoshi

นิยาม Satoshi คือ หน่วยนับของ Bitcoin (BTC) ที่เล็กที่สุดที่บันทึกอยู่ใน Blockchain ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/1,000,000,100 (0.000000001 BTC) หรือ 100,000,000 = 1 BTC โดยชื่อตั้งขึ้นตามชื่อของ Satoshi Nagamoto ผู้สร้าง BTC1 ใน Bitcoin Code ก็ใช้ satoshi เป็นหน่วยหลักก่อนที่จะแปลงเป็น BTC เพื่อใช้แสดงจุดทศนิยมในการคำนวณ BTC ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมต่อ Byte หรือว่า faucet reward ซึ่งมีหน่วยที่เล็กมากจึงแสดงเป็นหน่วย Satoshi ตัวอย่างเช่น เกมส์การพนันยอดนิยม BITKONG ซึ่งเป็นเกมส์เปิดภาพก็มีหน่วย Satoshi เพื่อแสดงหน่วยของค่าเงิน BTC ที่เล็กที่สุด ความเป็นมา มูลค่าหน่วยนับของ BTC ในหน่วย Satoshi นี้ได้ถูกกำหนดโดย Satoshi Nakamoto ..

Read more