Tag : Satoshi Nagamoto

Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto คือ ชื่อที่ถูกใช้โดยบุคคลนิรนามหรือกลุ่มคนที่พัฒนา bitcoin ผู้เขียน bitcoin white paper สร้างและนำต้นแบบของ bitcoin ไปใช้ได้เป็นผลสำเร็จ1 นอกจากนั้นยังคิดค้น blockchain database เป็นครั้งแรก2 แก้ปัญหา double-spending สำหรับเงินดิจิตอลได้เป็นครั้งแรก โดยใช้ peer to peer network เป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา bitcoin จนถึงเดือนธันวาคม 2010 ประวัติ ข้อมูลส่วนตัวของ Satoshi Nakamoto ที่อยู่ใน P2P Foundation ระบุว่าเป็นชายที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 19753 การคาดเดาว่าใครคือ Satoshi Nakamoto ตัวจริง ส่วนใหญ่มุ่งไปที่ผู้เชี่ยวชาญ cryptography และ computer science ไม่มีเชื้อสายญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศแถบยุโรป4 Satoshi Nakamoto ..

Read more