Tag : Oliver Bussmann

ประวัติ Oliver T. Bussmann เกิดในปี 1966 สัญชาติเยอรมัน1 จบการศึกษาบริหารธุรกิจ จาก University of Munster ในปี 1990 จบการศึกษา Global Program สำหรับ Management Development จาก IESE Business School ในปี 1999 และจบการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลก จาก INSEAD ในปี 2010 Oliver เป็นอาสาสมัครให้กับ World Economic Forum ในตำแหน่งสมาชิกฝ่ายอำนวยการ “The Future of Financial Services” ตั้งแต่ปี 2014-2016 ทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของสภา เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนผู้ให้บริการทางการเงิน2 ประวัติการทำงาน Oliver เป็นบุคคลที่ทำงานให้กับหลากหลายบริษัท ในหลายประเทศ2 ดังนี้ ปี 1990-1997 เข้าทำงานในบริษัท IBM ..

Read more