Tag : Nick Szabo

ประวัติ Nick Szabo จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก University of Washington และนิติศาสตร์จาก George Washington University Law School Nick เป็นศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ที่ Francisco Marroquin University1 Nick Szabo กับ Satoshi Nakamoto Nick ถูกจับตามองและกล่าวถึงโดยผู้คนในโลก Cryptocurrency ทั้งยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางกับข้อสงสัย “ใครคือ Satoshi Nagamoto” ผู้คนตั้งข้อสันนิษฐานว่า Nick ก็คือ Satoshi แม้ว่า Nick จะปฏิเสธถึงสองครั้ง แต่ผู้คนมากมายก็ยังคงยืนยันว่า Nick คือ Satoshi หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มของนักพัฒนาที่มีชื่อว่า Satoshi2 เนื่องจาก Nick เป็นผู้ประดิษฐ์ smart contract โปรโตคอลสำหรับการซื้อ-ขายออนไลน์ระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันบนอินเตอร์เน็ท หรือ E-commerce ก่อนหน้าที่จะมี Bitcoin ถึง ..

Read more