Tag : Joseph Lubin

ประวัติ Joseph Lubin จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Princeton University หลังจบการศึกษา Joseph ทำงานเป็นผู้จัดการระบบหุ่นยนต์และผู้ชำนาญการห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย Princeton เป็นเวลา 5 ปี จากนั้น Joseph เข้าทำงานกับบริษัท Vision Applications ตำแหน่งนักวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นเวลา 3 ปี และย้ายไปทำงานให้กับบริษัท Tomandandy ในตำแหน่งเดิมอีก 3 ปี จากนั้น Joseph เปลี่ยนไปรับตำแหน่งรองประธานด้านเทคโนโลยี ให้กับบริษัท Goldman Sachs นาน 2 ปีและย้ายไปเป็นผู้อำนวยการให้กับบริษัท Blacksmith Technologies เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของ SyNerG Music เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน ก่อนจะร่วมก่อตั้ง Cryptocurrency ที่มีชื่อเสียงอย่าง Ethereum ในปี ..

Read more