Tag : Fork

นิยาม Fork หรือ Forking ใน Cryptocurrency คือ การอัพเกรด หรือ อัพเดทโปรแกรม ซึ่งอาจะทำการอัพเดท แบบ Backward-compartible หรือไม่ก็ได้1 (การทำให้ Software ใช้ได้กับ Hardware รุ่นก่อนหน้า) นอกจากนี้ยังหมายความได้อีกว่า fork คือ เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งที่ Blockchain ต้องถูกแบ่งให้ถูกดำเนินไปเป็นสองแนวทาง2 หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ Block ตั้งแต่ 2 Block ขึ้นไปมี Block height เท่ากัน3  การ Fork ของ Cryptocurrency นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้สนับสนุน (community) ซึ่งรวมทั้งผู้ใช้และนักพัฒนา นั้นมีความเห็นแบ่งออกเป็นตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปอย่างชัดเจนในการที่จะดำรงแนวทางของ Cryptocurrency นั้นไว้ โดยส่วนมากแล้วการ Fork จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการบางอย่าง เช่น การป้องกันช่องโหว่ของความเสี่ยงการถูกโจมตี ที่จะทำให้เหรียญนั้นถูกลดความน่าเชื่อถือลง หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นเป็นต้น ..

Read more