Tag : Barry Silbert

ประวัติ Barry Silbert จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงิน เกียรตินิยม จาก Goizueta Business School ของ Emory University1 หลังจบการศึกษา Barry เข้ารับตำแหน่ง Associate ในบริษัท Houlihan Lokey เป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน จากนั้นเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท Restricted Stock Partners เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน ก่อนมาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท พร้อมดำรงตำแหน่งประธานและผู้บริหารสูงสุดของ SecondMarket ถึง 5 ปี 10 เดือน และลงจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน หลังจากนั้น Barry ก่อตั้งบริษัท Grayscale Investments และดำรงแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเป็นเวลา 4 ปี 10 ..

Read more