คำนวณแลก BTC กับเหรียญอื่น

//<iframe style=”border: 0;” src=”https://coinmarketcap.com/calculator/” width=”790″ height=”950″ frameborder=”3″ allowfullscreen=”allowfullscreen”><br />
</iframe>

 

<script type=”text/javascript” src=”https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js”></script><div class=”coinmarketcap-currency-widget” data-currencyid=”1″ data-base=”USD” data-secondary=”” data-ticker=”true” data-rank=”true” data-marketcap=”true” data-volume=”true” data-stats=”USD” data-statsticker=”false”></div>