รวมเว็บ Cryptocurrency ที่น่าสนใจ

ตารางเว็บไซต์เกี่ยวกับ Cryptocurrency ที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Cryptocurrency 


Type_of_ServiceคำอธิบายName_Links
จัดอันดับ Coinจัดอันดับเหรียญ ฐานข้อมูลเหรียญเบื้องต้นhttps://coinmarketcap.com/
จัดอันดับ Masternode
จัดอันดับ บริการข้อมูล Masternode ใหญ่ที่สุดhttps://masternodes.online/
จัดอันดับ Masternode
จัดอันดับ บริการข้อมูล Masternode https://masternodes.pro/
บริการข้อมูล
บริการข้อมูล เปรียบเทียบ แยกประเภท ข้อมูลพื้นฐาน
https://www.cryptocompare.com/
บริการข้อมูล
บริการข้อมูล ข่าว ICO เหรียญใหม่ แยกประเภท จัดอันดับ
https://cryptoslate.com/
เครื่องมือกราฟ การกรองเหรียญ ข่าว https://bitscreener.com/
บริการข้อมูลบริการข้อมูลเกี่ยวกับ GAS ทั้งหมด https://ethgasstation.info/
บริการข้อมูลบริการข้อมููล DApp ที่ใช้ DApp Basehttps://dappradar.com/
จัดอันดับ Coin
ฐานข้อมูลเหรียญใหญ่ที่สุด รวมทั้ง Abandoned Coin
https://coinranking.com/
จัดอันดับ ICOข้อมูลเหรียญ ICO รวมทั้ง กราฟ ROI https://icobench.com/
จัดอันดับ ICOข้อมูล ICO สถิติ ICO ข้อมูลเทียบเป็น USDhttps://icostats.com/
เครื่องมือกราฟของ Cryptocurrency รวมทั้ง Market Depthhttps://cryptowat.ch/
บริการข้อมูลบริการข้อมูล DApp List http://dappboard.com/
จัดอันดับ Coinบริการข้อมูล สถิติตเหรียญเบื้องต้นhttps://www.moonstats.com/
จัดอันดับ Coinบริการข้อมูล สถิติตเหรียญเบื้องต้นhttps://coincheckup.com/
บริการข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในตลาด Cryptocurrencyhttps://coin.dance/stats#price
จัดอันดับ Masternode
จัดอันดับ บริการข้อมูล Masternodehttps://masternodecoins.me/
จัดอันดับ Masternode
จัดอันดับ บริการข้อมูล Masternodehttps://masternodestats.com/
จัดอันดับ Coinจัดอันดับเหรียญบน Platform ETHERhttps://ethplorer.io/top
เครื่องมือตรวจสอบ port IP
บริการข้อมูลบริการข้อมูล opensource Fedorahttps://fedorapeople.org/
บริการข้อมูลเหรียญที่ตายไปแล้วhttps://deadcoins.com/