การเก็บรหัสผ่าน Cryptocurrency

การเก็บรหัสผ่าน Cryptocurrency

เริ่มต้นเทรด Cryptocurrency แรก ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ รหัสผ่านและ User เพราะคนเราชอบใช้รหัสผ่านที่จำง่าย แต่พอไปสมัครอีกเว็บหนึ่งกลับมีเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น อักขระพิเศษ ตัวยก ตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข ทำให้การจดจำ password หรือ Username ยากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะการทำ Masternode เมื่อต้องมี USER และ Password ของแต่ละตลาด ที่ต่างกันแล้ว ไหนจะเว็บเช่า Server ไหนจะเว็บกระเป๋าหรือเหรียญต่าง ๆ การเก็บรหัสผ่านจึงควรเก็บไว้เป็น Google Sheet ดังตัวอย่าง

ที่มา : Google Sheet

Password Google Sheet

ถ้าจะให้ดีให้ทำการบันทึกไว้บน Google Sheet และติด OTP Google Authentication ให้กับ Gmail ด้วย การติด OTP มีข้อควรระวังคือ อย่าให้มือถือหาย ฉะนั้นการกู้ OTP อาจจะต้องใช้ Wallet ID หรือ API Key ที่ทำการ Back Up ไว้ต่างหาก

การจะใช้ Microsoft Excel ก็ทำได้ ถ้ามั่นใจว่าจะไม่ไปเผลอลบหรือทำหาย