การสมัครเว็บ BX.IN.TH

การที่เราจะซื้อ BTC ได้เราต้องทำการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขาย Cryptocurrency โดยที่เราต้องทำการฝากเงินเข้าบัญชีของ BX.IN.TH เราต้องเปิดบัญชี BX.IN.TH ก่อน ซึ่งจะต้องใช้ บัตรประชาชน รูปถ่าย Selfie ของตัวเองถือบัตรประชาชนพร้อมกับลายเซ็นต์ของเรา ในหน้ายืนยันตัวตนของเว็บ ตามวิธีการต่อไปนี้

ไปที่เว็บ BX.IN.TH 

ที่มา bx.in.th

ปุ่มลงทะเบียนใน bx.in.th

คลิกที่ Register เพื่อลงทะเบียน

ที่มา bx.in.th

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบีียน

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน แล้วเลือก I’m not a robot จากนั้นจะปรากฏภาพมาให้เลือกตามเงื่อนไข และจะเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ที่มา bx.in.th

การกรอกข้อมูลสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัคร รายละเอียดจริง ต้องตรงกับที่อยู่บัตรประชาชน เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้จด USER กับ PASSWORD เพื่อใช้ Log IN โดยรหัสผ่านจะส่งไปตาม E-mail ที่สมัครไว้ เข้าไปที่ E-mail ของเราเพื่อนำรหัสผ่านมา Log In เมื่อเข้าได้แล้วให้ทำการเปลี่ยน PASSWORD แล้วทำการตั้งค่า OTP password เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชี โดยไปที่ Security ดังรูป

ที่มา bx.in.th

การตั้งค่าความปลอดภัย

สำหรับขั้นตอนการเพิ่มรหัส 2 Factor Authentication อ่านได้ตามบทความ การเปิดใช้ 2 Factor Authentication ใน Webtrade

เสร็จแล้วทำการยืนยันตัวตน โดยไปที่ My Fund ซึ่งจะให้ระบุการยืนยันตัวตนก่อนที่จะทำการฝากเงินเข้า โดยหลักฐานที่ต้องใช้ สำหรับคนไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ความละเอียดที่เห็นตัวเลขได้ชัด และ รูป Selfie ตัวเองถือบัตรประชาชนแนบกับกระดาษ ที่เขียนว่า BX.IN.TH พร้อมลายเซ็นต์ดังรูปที่แสดงก่อนหน้านี้

ที่มา bx.in.th

การยืนยันตัวตน

เมื่อส่งเอกสารการยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องรอการยืนยันจากทาง BX.IN.TH ทาง E-mail ว่าบัญชีผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว โดยกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน หรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับ BX.IN.TH

ที่มา bx.in.th

การเพิ่มบัญชีเข้าไปใน bx.in.th

เมื่อยืนยันตัวตนแล้วเราสามารถเพิ่มเลขบัญชีเงินฝากของเราและทำการฝากเงินเข้าตามจำนวนที่ต้องการในการซื้อ BTC

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครบัญชี BX.IN.TH เพิ่มเติมสามารถหาได้ทั่วไป