ติดตั้ง Copay Wallet

การติดตั้ง Copay wallet

หมายเหตุ: การจ่ายเงินค่า VPS server ของ Vultr ต้องทำการฝากเงินและจ่าย Vultr ด้วย Credit Card หรือ Debit Card ก่อนครั้งแรก จึงจะจ่ายด้วย Cryptocurrency ในครั้งต่อไปได้

เพื่อจ่ายเงินค่า VPS server เราไม่ควรจ่ายจากเงินนอกระบบ Cryptosystem ทำให้เรานำเงินเข้าเรื่อย ๆ จนยากแก่การติดตามและบันทึก เราควรนำผลตอบแทนจาก Masternode Reward ใช้ในการจ่ายค่า Server โดยการจ่ายให้ Vultr นั้นสามารถจ่ายด้วย BTC หรือ BCH ได้ ซึ่งก่อนที่จะจ่ายเราต้องมีกระเป๋า BTC หรือ BCH ก่อนสามารถ Download ได้ที่นี่ หรือตามเวอร์ชั่นที่ Update กว่าได้จากทางเว็บไซต์ https://copay.io เลือก Download ตาม Version ของ OS

เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีหน้าตาหน้าจอแบบนี้ปรากฏ

ที่มา: Copay Wallet

Copay Wallet

การติดตั้งจะใช้ Password ป้องกันหรือไม่ก็ได้ แต่จะมีคำเตือนว่า อาจจะมีโปรแกรมดักรหัสผ่าน ติดมากับไวรัสรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ขโมยเงินเราออกไปได้

การเพิ่มกระเป๋า BCH

สาเหตุที่เราใช้ BCH หรือ Bitcoin Cash เนื่องจากการทำธุรกรรมที่เร็วกว่าและมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกกว่าจากตลาดที่เราทำการซื้อขาย การเพิ่มกระเป๋า BCH ทำได้ดังนี้

เพิ่มค่าเงินทางเลือก

ที่มา: Copay Wallet

BCH

เพิ่มค่าเงิน Alternative Currency ให้เป็น BCH

ที่มา: Copay wallet

BCH Alternative

กลับไปที่หน้า Home และ ไปที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มกระเป๋าส่วนบุคคล

ที่มา: Copay Wallet

Add BCH

ปรากฏหน้าจอต่อไปนี้และไปที่ Create Personal Wallet ทำการตั้งค่าต่อไปนี้

ที่มา: Copay Wallet

Add BCH

จะมีการเรียงคำเกิดขึ้นให้จดคำในกระดาษตามลำดับและจะมีการสลับที่อยู่ให้เราเรียงแบบเดิม ถ้ามีการตั้ง Password จะให้ยืนยันการตั้ง Password และปรากฏกระเป๋าใหม่ตามค่าเงิน BCH ดังรูป

ที่มา: Copay wallet

BCH wallet

สามารถทำการโอนเหรียญมายังกระเป๋าได้