สะสม Masternode

การสะสม Masternode เป็นการใช้หลักการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) กล่าวคือ แทนที่เราจะสะสมหุ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นสะสม Masternode แทน

แล้วควรจะสะสม Masternode เท่าไหร่ถึงจะดี? 

Masternode นั้นไม่มีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เหมือนกับการทำเหมือง (Cryptomining) นั่นคือการซื้อ Mining Rig ขณะที่ Masternode จะมีต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือ ค่าเช่า Server ซึ่งไม่แตกต่างกับการขุดที่ต้องเสียค่าไฟนั่นเอง คำถามที่ว่าแล้วควรจะทำ Masternode เท่าไหร่ถึงจะดี? ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถจ่าย Variable Cost ได้หรือไม่?  สมมุติ นาย ก. มีเงินเหลือใช้ประจำเดือนที่หักค่าใช้จ่ายทุกเดือนเหลือ 500 บาท และนำเงินเก็บไปซื้อ Masternode โดย 1 Node นั้นมีต้นทุนค่าเช่า Server เท่ากับ 5 USD (ประมาณ 150 บาท) แสดงว่า นาย ก. ก็ควรจะทำ Masternode ประมาณ 3 ตัวเพื่อไม่ให้เบียดค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัวเอง เป็นต้น

แต่!!!! 1 VPS server สามารถรัน Masternode ได้ตั้ง 4 Currency (ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และ Spec VPS server ที่เราเช่ามาด้วย) เราจะปล่อยให้ 1 VPS server รัน Masternode เพียงตัวเดียวอย่างนั้นหรือ????  จึงได้เกิดแนวคิดการสะสม Masternode ขึ้นมา

การสะสม Masternode ควรเริ่มอย่างไร? 

การสะสม Masternode เป็นแนวคิดเชิงปริมาณ มากกว่าจำนวนเหรียญ ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ จำนวน Masternode ที่มีอยู่ใน Server แต่หมายความว่าราคาของเหรียญที่เราจะทำการสะสมนั้นต้องมีนัยสำคัญก่อน เช่น ถ้าเราทำ Masternode ที่มีผลตอบแทนต่อเดือนต่ำเกินไป ก็จะไม่คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรของ VPS server โดยสามารถดูได้จาก Masternode.online ในหน้าต่อไปนี้

ที่มา: https://masternodes.online/currencies/CRC/

ตัวอย่างผลตอบแทนโดยประมาณของ Masternode

ถ้าผลตอบแทนทั้งเดือน ได้น้อยกว่าราคา Server ก็จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แล้วกลยุทธ์ในการสะสม Masternode เป็นอย่างไร? กลยุทธ์ในการสะสม Masternode มี 2 รูปแบบ คือ

1 กลยุทธ์แนวดิ่ง  นั่นคือ การเลือกสะสมจำนวน Masternode เหรียญใดเหรียญหนึ่งให้ได้ปริมาณเยอะก่อนถึงระดับที่กำหนดก่อนแล้วค่อยสะสมขยายไปเหรียญอื่น ตัวอย่างเช่น สะสมเหรียญ SMART ให้ได้ครบ 10 Masternode ก่อนแล้วค่อยไปสะสมเหรียญอื่น ๆ ดังภาพต่อไปนี้

Google Sheet

การทำ MN แนวดิ่ง

2. กลยุทธ์แนวราบ คือการเลือกสะสมจำนวน Masternode ให้ครบทุกเหรียญแล้วค่อยขยาย Server เพิ่มทีละ Server มีตังอย่างดังภาพ

google sheet

การสะสม masternode แนวราบ

 

แล้ววิธีการแบบไหนดีกว่ากัน? 

การสะสมแบบไหนก็ให้ผลไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ความแตกต่างของราคาเหรียญในแนวราบ – นั่นคือถ้าเหรียญที่ 1 ราคาแพงกว่าเหรียญที่ 2 การสะสมในแนวดิ่งก่อนจะมีความได้เปรียบกว่า เพราะว่าเพียงแป๊บเดียวก็จะสามารถสะสมเหรียญที่อยู่ในแนวราบได้อย่างรวดเร็ว

2.ราคาเหรียญที่สะสมใกล้เคียงกัน – การสะสมในแนวราบและแนวดิ่งจึงไม่มีความแตกต่างกัน สามารถทำได้ทั้ง 2 วิธี

อย่างไรก็ตาม การเริ่มจากเหรียญ masternode ที่มีมูลค่าต่ำ แล้วไปสะสมเหรียญที่มีมูลค่าสูงกว่า จะทำให้การสะสมยากมาก ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ควรจะทำการสะสมเหรียญที่มีราคาดีเป็นหลักก่อน

พลังแห่งการทวีคูณ 

พลังแห่งการทวีคูณเป็นพลังที่น่ามหัศจรรย์ เราสามารถใช้พลังทวีคูณนี้เป็นประโยชน์ ปัจจุบัน Admin ทำการสะสม Masternode โดยใช้แหล่งที่มาของรายได้ คือ เงินสะสมเล็ก ๆ น้อย ๆจากรายได้ประจำ และ Masternode Reward นำไปสร้าง Masternode อันต่อ ๆ ไป เมื่อเวลาผ่านไป มันจะค่อย ๆ สร้างตัวมันเอง และเมื่อเรามีตัวที่ 2 ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ก็จะช่วยกันสร้างตัวที่ 3 ยิ่งเวลาผ่านไป พลังอำนาจของ Masternode Reward ยิ่งสะสมทวีคูณและทำให้เราสามารถได้ Masternode ตัวอื่น ๆ มาอย่างง่ายดาย เหมือนกับพลังอำนาจของดอกเบี้ยอย่างไรอย่างนั้น

ผลทางจิตวิทยาของการใช้ Google สะสม Masternode 

การใช้ตาราง Google Sheet ดังตัวอย่างที่กล่าวมาในตอนแรก จะส่งผลต่อจิตวิทยาของคนทำ Masternode เพราะมีความที่อยากจะสะสม Masternode ให้ครบทุกช่องเพื่อเป็นเป้าหมายที่จะวิ่งไปให้ถึง สิ่งเหล่านี้เป็น Mindset ที่ดี คือการกำหนด Mindset ในการลงทุนทำให้เราไม่วอกแวกกับการเคลื่อนไหวของราคา

หากเราสามารถสะสมจนครบ เราสามารถตั้งเป้าหมายเพิ่ม หลักการตั้งเป้าหมายก็อย่าพยายามตั้งเป้าหมายง่าย ๆ เกินไป เช่น สะสมเหรียญ Masternode ที่ต้นทุนไม่ถึง 1 เหรียญ มันจะทำให้เป้าหมายถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเช่นกัน มูลค่าเหรียญที่เลือกทำ Masternode มันจึงมีอิทธิพลสูงมาก ควรศึกษาและคัดเลือกเหรียญที่จะทำ Masternode อย่างละเอียด

เรามาทำการสะสม Masternode กันเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง!!