ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Masternode

การลงทุนใน Masternode คือ การที่เราซื้อเหรียญมาและฝากเข้าทำ Masternode และระบบจะจ่ายผลตอบแทนให้เราเป็น Block Reward ตามจำนวน Reward ที่ได้กำหนดไว้ของเหรียญ ซึ่งไม่แตกต่างกับการฝากเงินกินดอกเบี้ย แต่ผลตอบแทนของ Masternode นั้นแตกต่างจากดอกเบี้ยอยู่มากดังที่จะนำเสนอในบทความนี้

ผลตอบแทนจากการลงทุน Masternode นั้น เป็นประเด็นหลักที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนใน Masternode อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน Masternode นั้นสามารถสูงได้ถึง 3,000 % ต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและราคาของเหรียญ จะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนในอัตรานี้สูงกว่าผลตอบแทนของตลาดสินทรัพย์ และตลาดการเงินอื่น ๆ มาก อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่สูงก็ตามมาด้วยความเสี่ยงของการลงทุน

Masternode ให้ผลตอบแทนมากขนาดไหน

ภาพด้านล่างเป็นภาพแสดงตัวอย่างของ อัตราผลตอบแทนต่อปีของ Masternode ตรงช่อง ROI (Return on Investment) จะเห็นว่าบางเหรียญให้ผลตอบแทนถึง 10,000 % ต่อปีหรือเท่ากับ 100 เท่า

ที่มา: masternode.online

ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนของ Masternode

ถ้าหากเราเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นปันผล ที่อัตราเงินปันผลเฉลี่ย 10 % ต่อปีก็ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามหุ้นปันผล 10 % ต่อปีก็เป็นอัตราผลตอบแทนที่หาแทบไม่ได้ โดยเฉลี่ยหุ้นปันผลที่จ่ายอัตราผลตอบแทนค่อนข้างสูงเฉลี่ยประมาณ 3-6 % ต่อปีเท่านั้น

Hi-end coin มีอัตราผลตอบแทนของ Masternode เท่าไหร่

หากเราพิจารณาเหรียญ Hi-end Coin ซึ่งคล้ายคลึงกับหุ้น Big Cap เช่น DASH  BLOCK  PIVX และ ZCOIN เพื่อเปรียบเทียบกับเหรียญที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุด จะเห็นว่าผลตอบแทนต่อปีของเหรียญเหล่านั้นไม่ได้สูงมากนัก แต่ก็ยังสูงกว่าผลตอบแทนของอัตราเงินปันผลต่อปีของตลาดหุ้น เหรียญที่มีชื่อเสียงก็ไม่แตกต่างกับหุ้น Blueship เท่าไหร่นัก

ที่มา : Masternode.online

Hi-end Coin in Masternode.online

อย่างไรก็ตาม ในช่อง (MN Worth) ทางด้านขวาสุด นั่นคือ มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนของเหรียญ ZCOIN ณ วันนี้คือ 30,000 เหรียญ นั่นเกือบประมาณ 1 ล้านบาท แม้ผลตอบแทนจะสูงแต่ก็ใช้เงินลงทุนสูงตามไปด้วย แต่ผลตอบแทนก็เยอะกว่าตลาดอื่นอยู่ดี

นักลงทุนรายย่อยทำอย่างไร

การลงทุนใน High End Coin ก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้น Blue chip ที่มีราคาสูงซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีเหรียญที่ใช้เงินลงทุนขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง สำหรับนักลงทุนรายย่อย ขณะที่มีผลตอบแทนหลายระดับ และสามารถขึ้นสูงไปจนถึงระดับเดียวกับ Hi-end coin ตั้งแต่เงินลงทุนขั้นต่ำหลัก 10 เหรียญไปจนถึง 1,000 – 3,000 เหรียญ

ที่มา Masternode.online

เหรียญ Masternode สำหรับนักลงทุนรายย่อย

ความเสี่ยงของการลงทุนใน Masternode

อย่างที่กล่าวในตอนต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน Masternode เนื่องจากผลตอบแทนที่สูง ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงไม่แตกต่างจากการลงทุนในตลาดอื่น ๆ  ความเสี่ยงที่ว่ามีดังนี้

1.ความเสี่ยงจากการที่ราคาผันผวน
หากซื้อเหรียญเพื่อทำ Masternode ที่มีราคาแพงและราคาลดลงอย่างรุนแรง จะทำให้อัตราผลตอบแทน จากเงินลงทุนเดิมนั้นลดลง เนื่องจากผลของความผันผวนของราคา ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่นักลงทุนคาดไว้

2. ความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่ปรับลดในระยะยาว
เงื่อนไขของ Cryptocurrency ที่มีการปรับลด Reward ของการทำ Masternode เนื่องจากครบจำนวนเหรียญที่ถูกขุด (Mining) ไปแล้ว ส่วนมากจะลดลง
50% หรือ ครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนเดิม เช่น เดิมทีจ่ายที่อัตรา 100 Coins แต่เมื่อเหรียญที่ถูกขุดขึ้นตามจำนวนที่กำหนดไว้ อัตราผลตอบแทนของการทำ Masternode จะเหลือเพียง 50 Coins ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน Masternode ไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดไว้

3. ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน Base Currency 

ในการซื้อขายเหรียญ Cryptocurrency เพื่อนำมาใช้เป็นประกัน (Bond) ในการทำ Masternode นั้นเหรียญส่วนใหญ่ จะมี Coin ที่เป็นค่าเงินฐานอยู่ (Base Currency) เช่น การจะซื้อเหรียญ VIVO ต้องซื้อ Bitcoin หรือ BTC เข้ามาเพราะค่าเงินที่อยู่ข้างหลังคือ BTC ดังที่ปรากฏใน Quote การซื้อขาย VIVO/BTC ดังต่อไปนี้

ที่มา: coinmarketcap.com

ตัวอย่างเหรียญฐานและเหรียญ Cryptocurrency

ดังนั้นการลงทุนใน Masternode จึงต้องเข้าใจถึงความเสี่ยง และ ผลตอบแทน การบริหารจัดการพอร์ทการลงทุน การอ่านจังหวะราคา การคาดการณ์ เฉกเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่กล่าวมา ก็สามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจได้

เปรียบเทียบการลงทุนประเภทต่าง ๆ กับ Masternode 

ประเภทการลงทุนLeverageการถือครองเงินทุนขั้นต่ำส่วนต่างราคาการงอกเงย
หุ้นไม่มีได้สินค้าปานกลางมีมี
อนุพันธ์ของหุ้น 1 ถึง 20ไม่ได้สินค้าสูงมีไม่มี
Forex ผ่านธนาคารไม่มีได้สินค้าสูงมีไม่มี
Forex รายย่อย1 ถึง 2000ไม่ได้สินค้าต่ำมีไม่มี
ซื้อทองคำและอื่น ๆไม่มีได้สินค้าสูงมีไม่มี
เล่นทอง โบรค Forex 1 ถึง 50ไม่ได้สินค้าต่ำมีไม่มี
ซื้อขาย Cryptoไม่มีได้สินค้าต่ำมีไม่มี
ทำเหมือง Cryptoไม่มีได้สินค้าปานกลางมีมี
ทำ Masternode ไม่มีได้สินค้าต่ำมีมี
ถือเหรียญ POSไม่มีได้สินค้าต่ำมีมี

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทุนในสินค้าที่ปรากฏในตารางมาก่อน จะพบว่ามีสินค้าที่เราไม่ได้ถือครองจริง เช่น อนุพันธ์ หรือ Forex ซึ่งเป็นสัญญาอ้างอิงสินค้าจริง และมีสินค้าที่ปรากฏอยู่จริงแต่ไม่เหมาะกับการลงทุนของรายย่อยเนื่องจากเงินทุนน้อยจึงมีการใช้ Leverage (ยืมเงินจาก Broker) เพื่อทำให้อำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนต่างราคาหมายถึง การทำกำไรจากส่วนต่างราคาและย่อมมีการขาดทุนจากส่วนต่างราคา ส่วนการงอกเงยกล่าวถึง การที่ถือครองแล้วได้ผลประโยชน์รูปแบบอื่นทำให้สัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น ถือหุ้นและได้หุ้นปันผล การถือครอง Crypto แล้วจ่ายมาเป็นจำนวน Crypto ที่เพิ่มขึ้น เมื่อราคาขึ้นแล้วเรายังได้ผลจากการได้เหรียญเพิ่มขึ้นด้วย จะเห็นว่ารูปแบบการลงทุนใน Cryptocurrency ได้เปรียบอยู่พอสมควร

เว็บไซต์สำหรับดูผลตอบแทนของการทำเหรียญ MASTERNODE

ที่มา: masternode.online

เว็บไซต์ Masternode.online

คำเตือน* การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงท่านต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุน