การเลือก Cryptocurrency สำหรับการทำ Masternode

การเลือก Cryptocurrency มาทำ Masternode ไม่แตกต่างจากการคัดเลือกหุ้นเข้า Portfolio ของการลงทุน เพราะถ้าหากตัดสินใจผิดพลาดนั่นหมายถึง โอกาสที่จะขาดทุนหรือสูญเสียเงินลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้สูง

กรอบที่ใช้ในการพิจารณาการเลือก Crypto ที่จะมาทำ Masternode คือ ผลตอบแทนและความเสี่ยง โอกาสและอนาคตของเหรียญ ปัจจัยเรื่องของต้นทุนซึ่งมีส่วนสำคัญ ตามลำดับ เราสามารถกำหนดเหรียญที่จะซื้อได้จากเงินทุน 

แปลงค่าเงินบาทให้เป็น USD 

การลงทุนใน Masternode สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไม่เกินตัว ต้องไม่เป็นเงินที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสิน เพราะธรรมชาติของการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงในตัวมันเอง 

ก่อนอื่นแปลงค่าเงินจำนวนเงินที่เรามีให้เป็นหน่วย USD ก่อนไปที่นี่ 

ไปที่ Masternode.online เพื่อหา Cryptocurrency ที่ทำ Masternode ได้ และคลิ๊กที่ MN worth ดังภาพ

ที่มา masternode.online

การดูเงินลงทุนขั้นต่ำใน masternode.online

มันจะจัดเรียงตาม มูลค่าขั้นต่ำของเงิน USD ที่ใช้ในการทำ MASTERNODE ของเรา ในตัวอย่างของเรามีเงิน 100,000 บาทคิดเป็นประมาณ 3,200 USD หมายความว่า เหรียญที่มูลค่าต่ำกว่า 3,200 USD เราสามารถเลือกได้หมด

ที่มา masternode.online

เหรียญที่สามารถทำได้ใช้เงินน้อยกว่า 100000 บาท

ในการเลือกเหรียญ เลือกตามเกณฑ์ สภาพคล่องของเหรียญ การให้บริการและ Support อัตราผลตอบแทนของเหรียญ อนาคตของเหรียญ เมื่อมีเกณฑ์ดังนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ การดูสภาพคล่องของเหรียญ

สภาพคล่องของเหรียญ

ในอันดับแรกหลังจากที่เราได้เหรียญมาแล้ว ก็จะดูก่อนว่าเหรียญไหนจะมีข้อมูลเพียงพอ นั่นคือต้องอยู่ในรายชื่อของ Coin Market Cap ในตัวอย่างนี้ ผมจะเลือกทั้งหมด 2 เหรียญในการทำ Masternode ทำให้เหรียญที่มูลค่าต่ำกว่า 3200 อาจจะไม่เพียงพอต้องเลื่อนเป็น ต่ำกว่า 2000 USD จนถึง 200 USD โดยการไปที่เว็บ masternode.online แล้วป้ายดำเลือกเหรียญ

masternode.online

คลุมดำเพื่อก็อปมาวางใน Excel

หลังจากนั้นนำไปวางใน Google Sheet หรือใน Microsoft Excel ในตัวอย่างเป็น Google Sheet ซึ่งจะสามารถใช้ Google Sheet กรองได้ โดยเมื่อวางแล้วให้ไปที่หมายเลข 1 จะเลือกแถวที่ 1 ทุก Column แล้วไปที่หมายเลข 2 View เลข 3 และเลข 4 ตามลำดับ (ในการ Paste ให้วางที่ แถวที่ 2 เพราะว่า แถวที่ 1 จะได้เอาไว้ใส่ชื่อหัวตาราง ดังภาพ ซึ่งเราใช้แค่ 4 ตัวท้ายเท่านั้น)

ที่มา Google Sheet

ตารางวิเคราะห์เหรียญ masternode

ในภาพท่านต้องกรอกชื่อหัวตารางเอง เมื่อเรา Freeze หัวตารางไว้แล้ว การใช้เครื่องมือกรองใน Sheet ทำให้ง่ายขึ้น โดยกรอง Node ก่อน เพื่อจะดูเหรียญที่มีคนทำ Masternode เยอะเพราะจำนวนคนทำเยอะแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งไปสะท้อนสภาพคล่องอีกที 

ที่มา : google sheet

การเรียงลำดับเหรียญ

หลังจากนั้นเลือกตัด Masternode ต่ำกว่า 100 node ออก การเลือก Masternode น้อยออกมีทั้งข้อดีข้อเสีย คือ อาจจะได้กำไรเยอะในช่วงแรกเพราะ Node น้อยคือเหรียญเพิ่งถูกสร้างขึ้น หรือ มองอีกแง่ เหรียญไม่ได้รับความนิยม ซึ่งเมื่อเหรียญเพิ่งจะถูกสร้างก็อาจจะเสี่ยงภาวะราคาผันผวนด้วยเช่นกัน คุณสามารถเลือกตัดด้วยเกณฑ์ที่สูงหรือต่ำกว่านี้ได้ เช่น ต่ำกว่า 500 node ไม่เลือก

ที่มา google sheet

การตัดเหรียญเพื่อเรียงลำดับความสำคัญ

ในภาพเราได้เพิ่ม Column มาอีก 2 Column เพื่อใส่เหรียญที่มีข้อมูลใน Marketcap กับตลาดที่เหรียญนั้นซื้อขาย โดยการ Copy Link มาใส่  

เสร็จแล้วเราเลือกกรองผลตอบแทนที่ต่ำกว่า 50 % ออกเพราะลำพังการลงทุนก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าผลตอบแทนได้ต่ำกว่า 50 % ต่อปี แล้วยังต้องมาเจอความเสี่ยงกับความผันผวนของราคาก็ดูจะยากลำบาก

แล้วนำเหรียญที่เหลือไป Search ใน Coinmaketcap.com ในตัวอย่างเป็นเหรียญ SEND 

ที่มา coinmarketcap.com

การเลือกหาข้อมูลเหรียญใน coinmarketcap

นำ Link และตลาดที่มี Volume สูงสุดในการเลือกตลาดซื้อขายของเหรียญ มากรอกใน Google Sheet ที่เราเตรียมไว้

ที่มา coinmarketcap.com

การนำตลาดขนาดใหญ่ที่สุดมากรอกใน google sheet

กรอกลงใน Google Sheet

google sheet

การใส่ชื่อตลาดและลิงค์ที่จะดูข้อมูล

ทำจนครบทุกเหรียญที่ว่างอยู่ จะรู้ว่าเหรียญอะไรที่มีข้อมูลมาก สภาพคล่องสูง ด้านล่างเป็น Excel ที่เราทำไว้เป็นตัวอย่างเราสามารถใช้ Volume ซื้อขายต่อวันเพื่อดูสภาพคล่องและใช้ Marketcap ของเหรียญในการตัดสินใจเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้เป็นไปตามกระบวนการเหรียญที่มีข้อมูลใน coinmarketcap เท่านั้น ถ้าเป็นเหรียญใหม่ก็อาจจะเป็นเหรียญที่ดีได้เช่นกัน ถ้ามีเหตุผลรองรับที่ดีพอ

คุณภาพของเหรียญ

หลังจากที่ทำการเลือกเหรียญเชิงปริมาณไปแล้วคุณอาจจะยังเลือกไม่ได้และมีเหรียญให้เลือกอีกเยอะ สิ่งที่ต้องใช้อีกต่อไปคือ การดูเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่ละคนก็มีความคิดของใครของมัน สามารถใช้ได้ บทความนี้เสนอแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้น คุณภาพของเหรียญในนี้เราจะพิจารณาถึง การมีช่องทางติดต่อ  การมีเอกสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย  การมีร้านค้าหรือกลุ่ม Community และ แผนการในอนาคต

ช่องทางติดต่อ

เราสามารถดูจำนวนช่องทางการติดต่อของเหรียญได้จาก เว็บไซต์ของเหรียญเอง จาก Link ที่เรา Copy ลงใน Google Sheet และไปที่หน้าเว็บ Coinmarket Cap เราจะเลือกเหรียญ SEND มาเป็นตัวอย่าง 

ที่มา coinmarketcap.com

ไปที่เว็บไซต์ของ social send

เลื่อนลงไปด้านล่างจะพบว่า SEND มีช่องทางการติดต่ออยู่ 5-6 ช่องทาง ทั้ง Telegram Whatapp Discord Twitter ฯลฯ

ที่มา https://socialsend.io/

การหาจำนวนช่องทางติดต่ออย่างง่าย

นำจำนวนช่องทางเหล่านี้ลงไปกรอกใน Google Sheet ที่ทำไว้เมื่อกี้ และทำกับเหรียญอื่น ๆ ในภาพต่อไปจะนำเหรียญหนึ่งมาเปรียบเทียบกับ SEND coin 

ที่มา https://phantomx.co/

จำนวนช่องทางติดต่อของเหรียญ phantomx

หมายเหตุ : Bitcointalk เป็นเว็บบอร์ด แม้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารแต่ไม่ใช่ช่องทางที่โต้ตอบทันทีเหมือนกับการ Chat เมื่อคุณลองสมัคร Download Discord มาคุยแล้ว ถ้าการโต้ตอบเป็นไปอย่างทันทีหมายความว่า การให้บริการการช่วยเหลือของ Cryptocurrency นั้นทำได้ดี

เอกสารชัดเจน

รูปแบบเอกสารของ Cryptocurrency สามารถดูได้จาก Whitepaper รูปแบบของ Whitepaper เป็นบทความวิชาการ เป็นคู่มือ เป็นหนังสือชี้ชวน หรือแม้แต่เอกสารธรรมดา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเอกสารของ SEND และ PNX เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า รูปแบบของเอกสารของ SEND ดูดีกว่า มีรายละเอียด มีความเรียบร้อยสวยงาม เรายังไม่ต้องพูดถึงเนื้อหา ถ้าอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเช่นกัน 

ที่มา https://phantomx.co/ และ https://socialsend.io

การเปรียบเทียบรูปแบบเอกสาร

คุณสามารถให้ค่าน้ำหนัก 1-10 ของคะแนนเอกสารด้วยตัวคุณเองและกรอกลงใน Google Sheet 

แผนการในอนาคต

แผนการในอนาคต คงจะบอกไม่ได้ว่า ดีขนาดไหนและของใครดีกว่าของใคร แต่บอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่พัฒนา Coin ซึ่งมันจะกำหนดการทำงาน กรอบการทำงานที่กำหนดไว้ เราสามารถเช็คได้ว่าเหรียญได้ทำตามที่พูดแล้วหรือยัง เช่น นำเข้าตลาดนั้น ตลาดนี้ตามที่เขาพูดแล้วหรือยัง ด้วยการไปที่ดูที่ Coinmarketcap เป็นต้น

ที่มา https://socialsend.io/

แผนการในอนาคตของ SEND ที่ทำได้และไม่ได้

ภาพข้างบน SEND มีแผนนำเหรียญเข้าเทรดใน Tradesatoshi และ Cryptopia สืบเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2017 – ไตรมาส 1 ปี 2018 แต่ไม่ปรากฏ List ของ Yobit และ Coin Exchange นี่น่าจะเป็นการทำการบ้านที่ดีพอสมควรก่อนตัดสินใจเลือก Coin ที่จะมาทำ Masternode สักเหรียญหนึ่ง

ไม่ใช่ ABANDONED Coin 

ABANDONED Coin คือ เหรียญที่ทีมผู้สร้างและนักพัฒนาไม่ได้พัฒนาหรืออัพเดทเหรียญต่อไปแล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Link ใน Cryptoslate