ตั้งค่า ORE VPS Masternode

  Maternode Tutorial

การตั้งค่า Masternode VPS setup Guide ของ ORE

ติดตั้ง Cold Wallet (Local Wallet บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ) 

a) ดาวน์โหลด Wallet และ เปิด Wallet ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการของคุณ

https://galactrum.org/#download

ดาวน์โหลด ORE

b) ไปที่ “Tools” และ “Console” แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่างในช่องส่งคำสั่ง 

masternode genkey

คุณจะได้ Key ยาว ๆ มาพร้อมด้วยตัวเลข 7 ขึ้นต้น ให้บันทึกไว้ใน Google Sheet หรือ Excel ของคุณ

การตั้งค่า VPS

a) Log in ไปที่ VPS โดยใช้ Putty อ่านได้ที่บทความ Login VPS โดยใช้ PuTTy สำหรับคนที่ยังไม่มี Server อ่านบทความนี้

b) copy คำสั่งนี้แล้วกด Enter 

wget https://raw.githubusercontent.com/galactrum/galactrum/master/contrib/masternode/install_masternode.sh && chmod +x install_masternode.sh && ./install_masternode.sh

หมายเหตุ : เป็นคำสั่งบรรทัดเดียวกัน Copy ทั้งหมดในทีเดียวแล้วกด Enter ใน VPS

c) เมื่อเสร็จแล้วใส่ Private Key จากก่อนหน้านี้

d) ซึ่งจะต้องใส่ VPS server IP ด้วย ซึ่งจบขั้นตอนการติดตั้งใน VPS 

การติดตั้ง Cold Wallet (ต่อ)

ใน Wallet ที่คอมพิวเตอร์ ไปที่ Tools แล้ว Console แล้วส่งคำสั่ง

masternode outputs

ซึ่งจะได้  Outputs ลักษณะคล้ายแบบนี้

{
 "12345678xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx": "0"
}

ค่าที่ได้มา คือ TXID และ ด้านขวา คือ Vout 

หลังจากนั้นไปที่ Setting คลิ๊กที่ “Open Masternode Configuration File”

ขึ้นบรรทัดใหม่และกรอก

MN1 vpsip:6270 Privatekey TXID Vout

Save แล้วปิดไป ไปที่ Tools แล้วไปที่ Console ส่งคำสั่งต่อไปนี้ 

masternode start-alias mn1

เสร็จสิ้นการติดตั้ง Masternode ของ ORE