ตรวจสอบความผิดปกติ Masternode INN

  Maternode Tutorial

แก้ไขสาเหตุ WATCHDOG_EXPIRED ในการติดตั้ง Masternode Wallet จะมีสถานะหนึ่งปรากฏคือ WATCHDOG_EXPIRED ซึ่งเป็นส่วนที่คนงงกันมากที่สุด แล้วมันคืออะไร? หมายความว่ายังไง? ต้องมาดูการทำงานของ Masternode กันก่อน

Masternode คือ Node ที่ติดตั้ง Wallet Program ของ Innova ซึ่งเปิดให้บริการเพื่อความโปร่งใสและการกระจายการผูกขาดของระบบเหรียญ Crypto เมื่อ Masternode ติดตั้งครั้งแรกจะมีสถานะว่า PRE_ENABLED หลังจากนั้นไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็น ENABLED ซึ่งคือสถานะที่ปรารถนาของทุกคน เพราะจะได้ Reward Masternode ต้องอยู่ในสถานะนี้ แต่ว่าบางครั้งเราก็เจอสถานะ WATCHDOG_EXPIRED หมายความว่ายังไงกัน?

เมื่อ Masternode ถูกติดตั้งขึ้นอย่างปกติแล้วมันจะถูก List เข้า Masternode Network ทีนี้ตัว Masternode ก็ทำหน้าที่เหมือนกันกับคณะกรรมการอะไรสักอย่างที่ทำหน้าที่คอยตัดสินใจเกี่ยวกับเหรียญบนฐานออนไลน์ด้วยเสียงโหวต การที่จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ว่านั้นจะต้องคอยรักษาค่า PING ของระบบไว้ทุก ๆ นาทีเพื่อให้รู้ว่า คณะกรรมการคนนี้ยังทำงานอยู่ ซึ่งการจะตรวจสอบสถานะนี้ก็จะได้รับการตรวจสอบจาก NODES อื่น ๆ แต่เมื่อเกิดการผิดพลาด Masternode จะไม่ได้รับการ Update สถานะ สถานะมันจะเปลี่ยนเป็น WATCHDOG_EXPIRED

การแก้ไข

a) ตรวจสอบว่า Masternode Wallet ยังรันปกติอยู่หรือไม่ใน VPS server

innova-cli getinfo

ถ้ามันแสดง Json Data (ข้อมูลเกี่ยวกับ Masternode) แสดงว่าปกติ แต่ถ้ามันขึ้นว่า “error: couldn’t connect to server”. ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

imasternode connect ip:port

IP คือหมายเลข IP Address หมายเลข Port คือหมายเลข Port ของ INNOVA เป็นตัวเลขเดียวกันกับเลขด้านหลัง IP Address ใน Wallet Setting และปรากฏที่ Masternode Online ตอนใช้ดูสถานะเช่นเดียวกัน

b) ตรวจสอบสถานะ Masternode

innova-cli masternode status

ซึ่งมันควรจะขึ้นข้อความว่า “status”: “Masternode successfully started” หรือ “status”: “Sync in progress. Must wait until sync is complete to start Masternode” ซึ่งก็ต้องรอ แต่ถ้า Masternode สถานะผิดปกติจะแสดงว่า “status”: “Not capable masternode: …”  ต้องทำในกระบวนการถัดไป

c) ทำการตรวจสอบ Sentinel

crontab -l

และมันควรจะขึ้นว่า : * * * * * cd /root/.innovacore/sentinel && ./venv/bin/python bin/sentinel.py 2>&1 >>…

แต่ถ้าไม่ ให้ Copy ส่วนนี้ใส่ลงไป

crontab -l > tempcron
echo "* * * * * cd /root/.innovacore/sentinel && ./venv/bin/python bin/sentinel.py 2>&1 >> sentinel-cron.log" >> tempcron
crontab tempcron
rm tempcron

ถ้าทำทุกอย่างที่บอกแล้ว มันยังขึ้น WATCHDOG_EXPIRED สิ่งที่ต้องทำคือ รอ การอัพเดทระบบมันต้องใช้เวลา อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่มันจะเปลี่ยนเป็น ENABLED หรือ บางครั้งมันก็แสดง WATCHDOG_EXPIRED และ ENABLED ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดปกติ  ขอให้ใจเย็น ๆ อย่าพึ่งรีบ Restart Masternode โดยไม่ได้ทำอย่างที่บอกข้างบน เพราะถ้าคุณ Restart Masternode คุณจะต้องออกจากคิวรับ Reward และเริ่มใหม่ (ต้องรอ 3 วัน)

คุณสามารถใช้ Masternode Online ติดตามสถานะของคุณจาก บทความ ตรวจสอบสถานะบน Masternode Online 

ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ลองสอบถามในกลุ่ม Facebook