แก้ปัญหา Wallet INN ไม่ได้เชื่อมต่อ

  Maternode Tutorial

ข้อมูลตามเว็บไซต์ INN ประมาณ Block ที่ 9800 ของ INN coin เกิดการ split chain ของเหรียญทำให้ Wallet หรือ Maternode ที่ให้บริการของ INN แยกออกไปเป็น Masternode ที่อยู่อีกเส้นทางหนึ่งที่แตกออกไป ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เกิดขึ้นกับ Admin ด้วย แต่ไม่ได้เกิดหลัง Block ที่ 9800 เกิดหลังจากนั้นนานมาก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีก ในเว็บ https://innovacoin.info ได้เสนอทางแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้

วิธีตรวจสอบว่า Wallet ของเราไปอยู่ผิด Block

ให้ Log in เข้า VPS แล้วพิมพ์

innova-cli getblockcount

ตัวเลขที่ได้มาคือจำนวน Block และ Hashing Block ซึ่งจะต้องตรงกับตัวเลขใน Block Explorer ของ INN ถ้ามันช้าไป 4-5 block หรือเยอะกว่านั้น และ Masternode กับ Wallet ยังทำงานปกติอยู่แสดงว่าผิดปกติแล้ว

หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าหาตามวิธีการข้างบนแล้วไม่เจอเลข Hashing

innova-cli getblockhash <blockcount>

เอาตัวเลขลำดับ Blockcount ที่ได้จากขั้นตอนแรก ใส่เข้าไป (ไม่ต้องใส่ < >)

ซึ่งถ้าพบว่า Wallet ของท่านไม่อยู่ใน Block Explorer และช้ากว่า Block ปัจจุบันมากให้ทำการ Sync Wallet ใหม่ตามวิธีการดังนี้

วิธี Sync Wallet ใหม่

a) ไปที่ VPS server Log in เข้าใช้งาน ด้วย PuTTy

b) ทำการ Stop wallet ด้วยคำสั่ง

innova-cli stop

c) ทำการ reindex parameter อีกครั้ง

innovad -reindex

รอสักครู่ ใช้เวลาพอสมควรสำหรับการตรวจสอบการ reindex ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบ Block count ด้วยขั้นตอนแรก (innova-cli getblockcount) อีกครั้ง ขอย้ำว่าตัวเลขจะต้องตรงกับจำนวน Block ที่ปรากฏอยู่ที่ Explorer ของ INN

d) กด Start ที่ wallet ใน PC ของท่าน “start alias” ซึ่งหมายความว่าท่านได้เริ่ม Sync wallet ใหม่มันก็จะขึ้น Pre_Enable หากมีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมให้ลองตรวจสอบตามคู่มือ การแก้อาการผิดปกติ Trouble shooting