ติดตั้ง Masternode EXUS

  Maternode Tutorial

ติดตั้ง EXUS Masternode ตั้งแต่กระบวนการโอนเงิน จนถึงการรัน Masternode 

การโอนเงินเข้า EXUS Wallet 

เปิด Receiving Address สำหรับรับโอน EXUS และ Reward ใหม่

ที่มา: EXUS qt

Receiving Address

จะได้ Address ของ EXUS มาดังรูป 

ที่มา : EXUS QT

EXUS address

กระบวนการนี้สามารถทำได้สองแบบ จะเห็นว่ามี Address ที่เปิดมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งชื่อ วิธีการคือ ใช้ Address นั้น(No label) รับ EXUS โอนจากเว็บซื้อขายเต็มจำนวน เช่น 5001 EXUS  เสร็จแล้วให้โอน 5000 EXUS เข้ามาที่ MN1 อีกทีหนึ่งโดยโอนจำนวน 5000 EXUS วิธีการนี้จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะบางเว็บซื้อขายบางเว็บอาจจะไม่แสดงการหักค่าธรรมเนียมทำให้ EXUS เข้ากระเป๋า MN1 ไม่ถึง 5000 EXUS 

เมื่อโอนมาแล้วให้รอการยืนยันธุรกรรมให้เสร็จสิ้น ระหว่างนี้ติดตั้ง Masternode ใน VPS ที่เช่ามา 

การติดตั้ง Masternode บน VPS server

สำหรับคนที่ยังไม่ได้เช่า อ่านบทความการติดตั้ง VPS และ Log in เข้า VPS server ด้วย Putty แนะนำให้ใช้ Server ที่เราแนะนำเท่านั้น อ่านบทความการ Log In ด้วย PuTTy 

การติดตั้ง EXUS ต้องใช้ Swap Ram ถึง 4 Gb เมื่อ Log in เข้ามาแล้วให้ copy Code ต่อไปนี้ทีละบรรทัดและ Enter ทีละบรรทัดจนสิ้นสุดกระบวนการ

sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y install build-essential libssl-dev libdb++-dev libboost-all-dev libcrypto++-dev libqrencode-dev libminiupnpc-dev libgmp-dev libgmp3-dev autoconf autogen automake libtool autotools-dev pkg-config bsdmainutils software-properties-common libzmq3-dev libminiupnpc-dev libssl-dev libevent-dev

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin -y
sudo apt-get update
sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev -y

แต่ละบรรทัดจะเริ่มด้วย SUDO ข้างบน 

โค๊ดต่อไปนี้แยกบรรทัดกัน

cd
wget https://github.com/exuscoin/exus/releases/download/v2.0.0.1/exusd-2.0.0.1-ubuntu-16.04.tar.gz
tar -xf exusd-2.0.0.1-ubuntu-16.04.tar.gz

รัน Daemon

~/exusd -daemon

แล้วจะขึ้น Error แบบนี้ ‘To use the “-daemon” option, you must set a rpcpassword in the configuration file’ ให้ใช้คำสั่ง

vi ~/.exus/exus.conf

แล้ว Copy ไปวาง

rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcport=15877
rpcallowip=127.0.0.1
daemon=1
server=1
staking=0

เสร็จแล้วกด CTRL+X และ Y และ ENter เสร็จแล้ว รัน Daemon อีกครั้ง

~/exusd

ตรวจสอบ Block ว่าเลข Block ตรงกันกับ ลิงค์นี้หรือไม่ http://explorer.exuscoin.com:3333/

~/exusd getinfo

รับ Privatekey และ Save ไว้ใน Google Sheet ให้อ่านบทความการเก็บรหัสผ่าน  ใช้คำสั่งต่อไปนี้

~/exusd masternode genkey

แก้ไข config ไฟล์ใน VPS

~/exusd stop vi ~/.exus/exus.conf

Copy ข้อมูลดังนี้ลงไป

rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcport=15877
rpcallowip=127.0.0.1
daemon=1
server=1
staking=0
port=15876
masternodeaddr=your_vps_ip_address:15876
masternode=1
masternodeprivkey=masternode_private_key

ตรง vps_ip_address คือ IP ที่เราเช่า VPS มาและ Masternode Privatekey คือสิ่งที่ได้มาก่อนหน้า

เสร็จแล้วรัน masternode บน VPS ด้วยคำสั่ง

~/exusd

เมื่อเสร็จแล้วปิด VPS และกลับไปที่ Local Wallet บนเครื่อง PC ของเรา

การรัน Masternode 

เปิด Function Coin Feature ก่อน

ที่มา : EXUS qt

coin control feature

เสร็จแล้วเลือกตามรูป

ที่มา: EXUS qt

EXUS coin Feature

หลังจากนั้นไปตัั้งค่าใน EXUS.conf ใน Appdata folder ที่เราติดตั้ง masternode qt ไว้ โดยไปที่ Search box ของ Window และพิมพ์

%appdata% 

จะปรากฏดังรูป

ที่มา Window 10

Appdata folder

เสร็จแล้วไปที่ Exus Folder และคลิ๊กเข้าไป

ที่มา : Window 10

EXUS folder

หลังจากนั้นเปิดไฟล์ Exus.conf ขึ้นมาและ Copy ข้อความต่อไปนี้ไปใส่และ Save และปิด 

rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcport=15877
rpcallowip=127.0.0.1
daemon=1
server=1
staking=0
ที่มา : Window 10

Exus.conf file

ถึงตอนนี้เงินที่เราโอนเข้า Address MN1 น่าจะเข้ามาจนครบแล้วให้ทำการ Generate Transaction Hash และ TXid เก็บไว้ใน Google Sheet เช่นกัน ไปที่ 

ที่มา : EXUS qt

Debug console

แล้วพิมพ์คำว่า 

masternode outputs

จะปรากฏตัวเลขดังตัวอย่างคล้ายลักษณะนี้และ Save ไว้ใน Google sheet

{
"xxxxxxxxxxxxxxxxx" : 0
}

ถึงขั้นตอนนี้เราจะมี Privatekey  มี Transaction Hash มี TXid เพื่อนำไปกรอกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา : Exus qt

กรอกข้อมูล

เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้น masternode ขึ้นมามีสถานะ Missing ให้ Update ตามขั้นตอนที่ 5 และกด Start all แล้วรอสถานะจะเปลี่ยนเป็น Pre_ENABLED และเป็น ENABLED ภายหลัง เราสามารถตรวจสอบว่า Masternode ทำงานอยู่หรือเปล่าที่นี่ http://explorer.exuscoin.com:3333/network