ติดตั้ง IPS wallet

  Maternode Tutorial

สร้าง Folder และติดตั้ง Wallet ใน Drive D: หรือ E: เพราะหากย้ายที่จะต้องติดตั้งใหม่

ที่มา: Window 10

IPS folder

ติดตั้งเสร็จ Wallet ยังไม่ Sync

ที่มา : IPS qt

Install wallet

เปิดไฟล์ Notepad ขึ้นมาเพื่อ Addnode ดังนี้

ที่มา: IPS qt

IPS addnode

copy ข้อความต่อไปนี้ลงใน notepad แล้ว save แล้วปิด wallet แล้วเปิดขึ้นมาใหม่รอสักครู่ 

addnode=167.99.234.180
addnode=198.199.96.58
addnode=159.65.67.167
addnode=167.99.155.35
addnode=185.121.139.157
addnode=194.67.195.147
addnode=94.177.201.230
addnode=45.77.23.168
addnode=144.76.186.55
addnode=144.76.186.56
addnode=139.99.113.246
addnode=139.99.113.247
addnode=139.99.98.157
addnode=139.99.38.114
addnode=144.202.57.180
addnode=173.212.225.221
addnode=185.220.121.247
addnode=35.185.2.50
addnode=188.166.118.9
addnode=51.15.232.225
addnode=51.15.225.60
addnode=188.25.103.55
addnode=198.13.62.116
addnode=194.182.82.178
addnode=45.76.166.121
addnode=144.168.44.229
addnode=45.76.33.250
addnode=149.28.96.193
addnode=35.196.130.190
addnode=159.89.116.47
addnode=46.166.139.73
addnode=46.166.139.95
addnode=45.32.21.74
addnode=149.28.27.230
addnode=149.28.23.219
addnode=140.82.43.191
addnode=40.121.194.132
addnode=138.91.121.171
addnode=45.32.221.232
addnode=149.28.173.153
addnode=107.191.50.171
addnode=45.22.221.131
addnode=144.202.28.53
addnode=45.76.253.201
addnode=144.202.28.144
addnode=149.28.102.150
addnode=144.202.23.78
addnode=144.202.22.172
addnode=144.202.23.187
addnode=149.28.121.45
addnode=217.69.0.88
addnode=217.69.0.114
addnode=159.65.135.91
addnode=207.148.77.233
addnode=108.61.162.217
addnode=207.148.97.65
addnode=207.148.122.106
addnode=245.77.177.38
addnode=104.238.183.17
addnode=207.148.116.69
addnode=45.76.220.103
addnode=45.32.242.137
addnode=199.247.1.16
addnode=149.28.37.122
addnode=63.209.33.175
addnode=45.77.223.47
addnode=45.77.136.185
addnode=217.69.0.111
addnode=68.114.79.172
addnode=108.61.198.246
addnode=165.227.171.94
addnode=178.62.103.151
addnode=167.99.217.240
addnode=159.89.158.211
addnode=45.76.46.69
addnode=45.32.187.55
addnode=149.28.141.194
addnode=149.28.135.209
addnode=128.199.112.233
addnode=195.252.93.101
addnode=207.246.95.107
addnode=206.189.154.226
addnode=104.236.113.239
addnode=108.160.141.190
addnode=85.255.10.10
addnode=107.175.144.2
addnode=51.38.176.68
addnode=79.137.83.22
addnode=139.99.98.35
addnode=139.99.98.88
addnode=139.99.98.89
addnode=207.148.81.143
addnode=149.28.173.225
addnode=107.175.115.253
addnode=107.175.115.76
addnode=140.82.46.194
addnode=108.61.173.213
addnode=149.28.113.128
addnode=202.182.111.23
addnode=45.76.228.111
addnode=149.28.48.110
addnode=149.28.102.131
addnode=149.28.61.66
addnode=45.77.93.168
addnode=149.28.62.28
addnode=165.227.2.20
addnode=95.179.135.141
addnode=185.159.129.31
addnode=185.233.104.186
addnode=173.249.2.199
addnode=45.77.150.255
addnode=164.132.91.234
addnode=45.76.5.103
addnode=207.148.22.17
addnode=207.148.11.188
addnode=52.42.26.22
addnode=207.246.122.108
addnode=144.202.70.85
addnode=149.28.36.121
addnode=95.179.134.171
addnode=198.13.52.197
addnode=108.61.198.204
addnode=149.28.123.41
addnode=45.77.194.182
addnode=209.250.229.171
addnode=45.32.159.125
addnode=199.247.23.239
addnode=144.202.46.190
addnode=45.77.55.119
addnode=209.250.232.8
addnode=198.13.47.151
addnode=45.76.43.150
addnode=45.76.238.185
addnode=80.240.20.252
addnode=149.28.129.206
addnode=144.202.77.213
addnode=149.28.112.105
addnode=202.182.96.5
addnode=207.148.5.89
addnode=207.148.0.99
addnode=107.191.45.235
addnode=95.179.135.21
addnode=45.77.116.205
addnode=149.28.115.19
addnode=144.202.61.178
addnode=128.199.98.0
addnode=149.28.62.165
addnode=45.76.225.104
addnode=207.246.77.141
addnode=149.28.108.49
addnode=140.82.57.6
addnode=95.179.140.207
addnode=47.77.115.73
addnode=199.247.1.131
addnode=159.69.6.115
addnode=23.94.54.125
addnode=107.175.115.94
addnode=107.175.115.97
addnode=107.172.27.87
addnode=50.3.70.40
addnode=107.174.59.154
addnode=78.26.207.171
addnode=188.213.168.54
addnode=199.247.21.107
addnode=149.28.239.176
addnode=45.63.40.254
addnode=108.170.8.176
addnode=95.179.141.202
addnode=95.179.132.60
addnode=95.179.134.14
addnode=45.32.186.253
addnode=209.250.255.229
addnode=140.82.58.157
addnode=199.247.26.232
addnode=209.250.251.59
addnode=95.179.133.94
addnode=95.179.141.102
addnode=95.179.130.184
addnode=45.32.235.234
addnode=45.77.115.73
addnode=217.69.4.197
addnode=94.16.118.107
addnode=173.212.238.28
addnode=173.249.55.246
addnode=149.28.234.3
addnode=149.28.55.9
addnode=94.177.201.112
addnode=80.211.53.221
addnode=138.197.173.31
addnode=138.197.172.35
addnode=138.197.183.142
addnode=35.233.39.197
addnode=199.247.19.242
addnode=198.13.58.107
addnode=45.77.105.27
addnode=149.28.123.168
addnode=45.76.250.141
addnode=45.32.205.121
addnode=149.28.77.196
addnode=207.246.75.247
addnode=45.76.242.98
addnode=149.28.194.233
addnode=80.240.22.55
addnode=149.28.131.139
addnode=149.28.46.109
addnode=45.63.22.54
addnode=45.77.11.185
addnode=45.76.27.119
addnode=108.61.252.111
addnode=45.63.41.219
addnode=95.179.136.138
addnode=207.148.10.158
addnode=35.231.244.195
addnode=149.28.224.189
addnode=149.28.52.89
addnode=8.9.36.84
addnode=149.28.227.168
addnode=68.114.79.171
addnode=209.250.228.243
addnode=45.36.131.218
addnode=45.32.103.107
addnode=52.2.72.147
addnode=80.211.157.224
addnode=45.32.38.209
addnode=206.81.15.127
addnode=206.81.15.180
addnode=206.81.15.210
addnode=206.81.15.214
addnode=206.81.15.225
addnode=207.246.76.104
addnode=149.28.236.59
addnode=207.246.103.47
addnode=80.240.22.41
addnode=45.76.135.59
addnode=45.76.132.241
addnode=104.238.177.140
addnode=149.28.160.68
addnode=8.12.18.96
addnode=176.32.33.98
addnode=46.229.212.210
addnode=209.182.218.89
addnode=140.82.60.205
addnode=108.61.205.224
addnode=168.235.83.95
addnode=217.61.17.16
addnode=51.15.210.244
addnode=51.15.214.5
addnode=163.172.183.110
addnode=45.32.190.187
addnode=51.15.223.26
addnode=144.217.202.43
addnode=144.217.202.44
addnode=144.217.202.45
addnode=144.217.202.46
addnode=144.217.202.47
addnode=66.70.128.169
addnode=66.70.128.170
addnode=66.70.128.171
addnode=66.70.128.172
addnode=149.28.235.139
addnode=173.199.70.60

Wallet Sync แล้ว

ที่มา: IPS qt

IPS sync