ติดตั้ง ESCO Masternode

  Maternode Tutorial

ติดตั้ง Esco Masternode มีขั้นตอนเหมือนขั้นตอนการติดตั้งเหรียญอื่น ๆ หากท่านยังเป็นมือใหม่สามารถอ่าน กระบวนการติดตั้ง Masternode ภาพรวมได้ที่นี่ การติดตั้ง Masternode ESCO ต้องซื้อเหรียญ ESCO มาจากตลาดที่มีขาย เช่น ESCODEX หรือ CryptoBride เสร็จแล้วทำการโอนมาที่กระเป๋า อ่านกระบวนการติดตั้งกระเป๋าได้ที่นี่ เมื่อซื้อเหรียญ ESCO มาแล้วให้สร้าง Address ในกระเป๋าดังนี้

การสร้าง Address เพื่อรับ ESCO 

เปิด ESCO qt Wallet ขึ้นมาหลังติดตั้งเสร็จทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา: ESCO qt

ESCO qt wallet Address

หลังจากนั้นเราจะได้ Address สำหรับทำ Masternode มาชื่อ MN1 และมีที่อยู่ดังนี้ 

ที่มา : ESCO

ESCO MN Address

ไปที่ Address ชื่อ No Label คลิ๊กขวา Copy Address ดังรูป เพื่อใช้ในการโอน ESCO เข้าบัญชีนี้ มากกว่า 1500 ESCO  เราจะไม่ได้ใช้ Acccount นี้ในการทำ Masternode แต่เราจะนำเงินเข้ามาจากตลาดซื้อขายโดยใช้ Address นี้

เมื่อทำธุรกรรมเสร็จแล้วเราจะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักรอให้ธุรกรรมเสร็จสิ้น และเมื่อ ESCO เข้ามาในกระเป๋าแล้ว ให้โอนไปที่ Address MN1 ดังต่อไปนี้ 

ที่มา: ESCO qt

ESCO Transfer to MN1

รอให้ธุรกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะต้องรอสักพักระหว่างนี้เราไปติดตั้ง Server ก่อนได้ 

การสร้าง Privatekey

สร้าง Privatekey ดังรูปต่อไปนี้ 

ที่ ESCO qt

Privatekey gen

ได้ privatekey แล้ว

ที่มา: Esco qt

ESCO Privatekey

เมื่อได้มาแล้วให้เก็บไว้ใน Google Sheet เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อผิดพลาด ดูตัวอย่างได้ที่บทความนี้ 

ถึงตอนนี้ ESCO ที่โอนเข้า MN1 อาจจะเข้ามาแล้ว ให้ไปที่ Debug Console อีกครั้งและพิมพ์ Masternode outputs ดังต่อไปนี้

ที่มา: ESCO qt

Transaction Hash

ถึงตอนนี้เราจะได้ตัวเลข มา 2 ชุด คือ Privatekey และ Transaction Hash กับ Index ที่เป็นตัวลงท้ายของ Transaction Id (มีค่า 0 หรือ 1)

ตั้งค่า Masternode Local wallet 

ไปที่ Search ใกล้กับ Window เพื่อหา Folder ของ ESCO โดยพิมพ์ %appdata% ดังรูป

ที่มา: Window 10

Appdata

หลังจากนั้นจะปรากฏ Folder Escrow เข้าไปและเปิดไฟล์ Escrow.conf ที่เป็น Notepad

ที่มา: Window 10

Escrow.conf

เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว Copy Text ต่อไปนี้ลงไปและ Save และปิด 

rpcuser=SomeRandomString 
rpcpassword=EvenLongerRandomString
rpcallowip=127.0.0.1
listen=1
server=1
daemon=1
staking=0
logtimestamps=1

การตั้งค่า Masternode เพื่อ start Masternode จาก Wallet

ถึงตอนนี้เราได้ข้อมูลครบแล้วจึงทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนดังภาพ

ที่มา: ESCO QT

Masternode Set

เสร็จแล้วปิด Wallet แล้วไปติดตั้ง Server ที่เช่ามา

ติดตั้ง Masternode ใน Linux VPS server

สำหรับคนที่ยังไม่ได้เช่า Server แนะนำที่ Vultre เท่านั้น อ่านบทความที่นี่ และเมื่อมี Server แล้วให้ติดตั้ง Putty และเปิด VPS server ผ่าน PuTTy ดังนี้

เมื่อ Log In เข้า Server แล้วให้ทำการติดตั้ง Masternode บน VPS server ที่เช่ามาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Copy และ Paste และ Enter ทีละบรรทัด

sudo apt-get install git 
git clone https://github.com/Escrow-Coin/EscrowCoinCore_Linux
sudo apt-get -y update

Copy และ Paste ทั้งหมด และ Enter

sudo apt-get -y install build-essential libssl-dev libdb++-dev libboost-all-dev libcrypto++-dev libqrencode-dev libminiupnpc-dev libgmp-dev libgmp3-dev autoconf autogen automake libtool

และคำสั่งนี้ทีละบรรทัด

cd src

sudo make -f makefile.unix

ถึงตอนนี้การติดตั้งน่าจะเรียบร้อยดี ลองรัน

./Escrowd -daemon

ซึ่งจะปรากฏข้อมความ “EscrowCoin server starting” ซึ่งเรายังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ Local Wallet กับ Server โดยต้องปิดไปก่อนและเปิดไฟล์ใน VPS server ขึ้นมาตามขั้นตอนต่อไปนี้ Copy และ วางใน VPS server ทีละบรรทัด

./Escrowd stop 
cd /root/.Escrow/ 
sudo nano Escrow.conf

จะปรากฏที่ว่างให้กรอกข้อมูลขึ้นมาซึ่งก็คือ ไฟล์ notepad ใน Version Linux นั่นเอง กรอกข้อความต่อไปนี้ Copy และ Paste

rpcuser=||random user|| 
rpcpassword=||random password||
rpcallowip=127.0.0.1 
daemon=1 
server=1
listen=1
port=8018
rpcport=8017
masternodeaddr=||your VPS IP:8018|| masternode=1 masternodeprivkey=||private key generated on local Wallet||

โดยใน ||xxx|| ให้เปลี่ยนเป็นข้อความของเรา User และ password ตั้งขึ้นเอง ขณะที่ใน VPS , Privatekey, นั้นเอามาจากกระเป๋า Local Wallet ตอนแรก  ซึ่งกระเป๋ากับ VPS ของเราจะเชื่อมกันขั้นตอนนี้ โดย Save และ ออกโดยกด CTRL+X และกด Y และ Enter

หลังจากนั้นรันคำสั่ง

cd ~/EscrowCoinCore_Linux/src
./Escrowd

เพื่อรัน Masternode อีกครั้ง เมื่อรันไปสัก 10 – 20 นาทีสามารถตรวจสอบคำสั่งได้โดยพิมพ์ 

./Escrowd getmininginfo

ยัง!!! ยังไม่เสร็จ ต้องไปที่กระเป๋าและ Masternode โดยเปิด Local Wallet มาอีกทีและเปิด Start Masternode โดยคราวนี้จะมีรายชื่อ Server ของเราที่พิมพ์ใส่โผล่เข้ามาดังรูป ให้กด start 

ที่มา: ESCO qt

Start Masternode

หากท่านมีปัญหาในการติดตั้ง สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Chat จาก Discord เพื่อสอบถามปัญหา หรือพูดคุยแบ่งปันความรู้