ติดตั้ง BLTG Wallet

  Maternode Tutorial

การติดตั้ง BLTG Wallet หลังจากที่ Download File มาแล้วให้ย้ายไปสร้าง Folder ไว้ใน Drive D: หรือ E: ดังรูป  หากยังไม่ได้ดาวน์โหลด Wallet Window คลิ๊กที่นี่ 

การติดตั้ง BLTG wallet

ที่มา Window 10

BLTG Folder

เสร็จแล้ว Double Click ที่ไฟล์และทำการติดตั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้

ที่มา BLTG QT

BLTG wallet QT

ในรูปจะมีรูป internet และ กากบาทตัวสีแดงเล็ก ๆ อยู่หมายความว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Masternode Network ได้ รอสักพักเวลาไม่ลดลงก็หมายความว่าต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ แต่ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้จะขึ้นรูปสัญญาณ internet และเวลาจะลดลง 

การเชื่อมต่อ BLTG wallet กับ Network 

ไปที่ Appdata ช่อง Find แล้วพิมพ์ 

%appdata%
ที่มา : Window 10

BLTG wallet Sync

ไปที่ ช่อง Search หมายเลข 1 และพิมพ์หมายเลข 2 ตามลำดับและกด Enter แล้วไปหา Folder ชื่อ Bitcoin_Lightning เข้าไปหา File ชื่อ 

ที่มา : Window 10

Bitcoin_lightning

เปิดขึ้นมาแล้วกรอกข้อความต่อไปนี้ และ Save แล้วปิด

addnode=142.44.194.176:17127 
addnode=13.125.117.42:17127
addnode=13.125.149.241:17127 
addnode=80.211.152.135:17127 
addnode=13.209.4.55:17127 
addnode=144.202.127.20:17127 
addnode=199.247.23.67:17127
addnode=13.124.66.115:17127

หลังจากนั้นไปที่ Drive D: หรือ E ที่เราเก็บ BLTG qt ของเราเปิดขึ้นมาอีกครั้ง 

ที่มา : BLTG qt

Wallet Sync

รอให้สีเขียวเต็มอาจจะใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง เสร็จสิ้นการติดตั้ง Wallet