ติดตั้ง JEW Wallet

  Maternode Tutorial

เฉพาะ OS: Window เท่านั้น

ติดตั้ง Wallet ลงใน PC

ดาวน์โหลด Windows wallet จากที่นี่ แล้ว Extract File ไปที่ Drive : D หรือ Drive : E  เพื่อป้องกันเวลา Window Os ได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นกด Double Click ไฟล์จะทำการติดตั้งและ Download ลงไปที่ Drive C: ใน Appdata รอให้ Wallet Sync จนสมบูรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

ติดตั้งโดยไม่ต้องเลือก Folder จะไปอยู่ที่ Appdata แต่ถ้าเลือกจะอยู่ใน Folder ของเราซึ่งก็จะทำให้การค้นหาง่าย

ที่มา https://shekel.io/

ติดตั้ง Wallet

เลือกกด Allow Process

ที่มา Shekel Core QT

ติดตั้ง Wallet

รอให้ดาวน์โหลดครบ 100 %

ที่มา Shekel Core QT

ติดตั้ง Shekel Wallet

เมื่อเสร็จแล้วกด Double Click File ติดตั้งใน Drive D หรือ E ที่เราเก็บไว้ อีกครั้ง จำไว้ว่า!!! อย่าลบหรือย้ายที่ไฟล์นี้อีก เพราะจะต้องเริ่มติดตั้งใหม่หมด

แล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ 

ที่มา : Shekel core QT

Wallet Setup Sync

ถ้าหากปรากฏตามหน้าจอด้านบนแสดงว่าการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ  แต่ถ้ามุมด้านขวาล่าง และตรงเวลา 12 weeks นั้นค่อย ๆ ลดลงแสดงว่ามีการเชื่อมต่อ 

แก้ปัญหาการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

ให้ทำการตรวจสอบการเชือมต่อโดยไปที่

เปิดโปรแกรม Wallet ขึ้นมา แล้วไปที่ Tools แล้ว Debug console

ที่มา : shekel core qt

Sync Wallet

จะปรากฏหน้าต่าง console และส่งพิมพ์คำสั่ง 

getstakingstatus
ที่มา : Shekel core qt

Fix Wallet

จะปรากฏข้อความต่อไปนี้ขึ้นมา

ที่มา : Shekel core qt

wallet sync fixing

ช่อง “haveconnection” : false, หมายความว่า ไม่มีการติดต่อเข้ากับระบบ network หมายความว่าอาจจะมีการปิดกั้นของ Firewall ของ Windows ให้ลองยกเลิกระบบ firewall และต่อใหม่ แต่ถ้าไม่ติดตั้งให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา : window 10

Fix QT core

ไปที่หมายเลข 1 คลิ๊กและพิมพ์

%appdata% 

จะปรากฏ Folder ในหมายเลข 3 และกด Enter และเข้าสู่หน้าต่างต่อไปนี้

ที่มา: window 10

Shekel folder

แล้วไปที่ Folder Shekel 

ที่มา : Window 10

Select File in Folder

เลือกไฟล์ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดง แล้วลบไฟล์อื่นทิ้งให้หมด เหลือไว้แค่ 4 ไฟล์นั้น คือ Backups  masternode.conf shekel.conf wallet.dat 

ที่มา: window

File Wallet Delete

เสร็จแล้วไปที่ http://shekel.mn.zone/ แล้วคลิ๕กที่ Icon ใกล้กับคำว่า ADDNODES: ซึ่งจะ copy Node ไปที่ clipboard

ที่มา : http://shekel.mn.zone/

wallet sycn fix

แล้วกลับไปที่ folder Shekel ใน Appdata เปิดไฟล์ Shekel.conf แล้ว กดคลิ๊กขวา paste ไฟล์ที่ copied มา หรือจะ CTRL+V ก็ได้ แล้ว Save File และปิด

ที่มา : http://shekel.mn.zone/

Shekel Wallet Fixed

เสร็จแล้วไปที่ไฟล์ shekel qt ที่เราดาวน์โหลดลงไปเก็บที่ Drive: D หรือ Drive: อีกครั้งแล้ว Double click เพื่อติดตั้งอีกครั้ง 

ที่มา: Window 10

Shekel Set Up

หลังจากนั้นรอให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จนครบ 100 % ก็จะสามาเข้า Wallet ได้

ที่มา Shekel qt

Wallet Sync Fixed