ตั้งค่า IMC masternode

  Maternode Tutorial

การตั้งค่า IMC masternode ไม่ซับซ้อน หากเป็นมือใหม่ให้อ่านบทความกระบวนการติดตั้ง Masternode ทั้งหมดก่อน ขั้นตอนในการทั้งหมดนี้อ้างอิงตามเนื้อหาการติดตั้ง masternode นี้

ขั้นตอนที่ 1 – 3  โอนCoin เข้า Wallet 

โอน IMC เข้า Wallet และสร้าง Privatekey และ TXid 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง Masternode บน VPS 

สำหรับคนที่ยังไม่ได้เช่า VPS แนะนำอ่านบทความการใช้ Vultr VPS  หลังจากนั้นให้ Log in เข้า VPS ด้วย PuTTy 

แล้ว copy และ paste Enter ทีละบรรทัด

useradd -m imc -d /home/imc -s /bin/bash
adduser imc sudo
su - imc

เสร็จแล้วติดตั้ง DAEmon Copy และ Paste ทีละบรรทัดเช่นกัน

wget https://github.com/Intermodalcoin/Intermodal-Coin/files/1935651/imc-wallet-linux-16-
daemon-precompiled.zip
unzip imc-wallet-linux-16-daemon-precompiled.zip
rm -r imc-wallet-linux-16-daemon-precompiled.zip
chmod +x intermodalcoind
./intermodalcoind

ถึงตอนนี้ต้องใช้ข้อมูลจาก Wallet ปล่อย VPS ไว้ก่อน กลับไปที่ Wallet เปิดไฟล์ notepad ชื่อ intermodalcoin.conf โดยใช้ Search Window แล้วพิมพ์ %appdata% ดูการเปิดได้ที่นี่ แล้วกรอกข้อมูลต่อไปนี้ 

addnode=176.106.59.120:11707
addnode=188.166.106.75:11707
addnode=50.24.139.235:11707
addnode=[2001:0:9d38:78cf:2475:19e5:4d77:a468]:11707
addnode=[2001:0:9d38:6ab8:3889:3d2c:4fc4:db03]:11707
addnode=24.37.115.110:11707
addnode=188.186.194.167:11707
addnode=14.34.61.213:11707
addnode=[2001:0:9d38:90d7:3c7e:116e:47e9:c82]:11707
addnode=[2001:0:9d38:6abd:240d:1747:8354:21f2]:11707
addnode=89.237.25.9:11707
addnode=[2001:0:9d38:90d7:106b:3e2f:54fa:a15]:11707

เสร็จแล้ว Save ไฟล์และปิด notepad

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลใน Masternode Tab

กรอกข้อมูลใน Masternode Tab ที่ปุ่ม Create ใน Masternode Tab โดย Protocal หลัง IP คือ 11707 ดังนี้

alias / adress (IP:11707) / Privkey (genkey) / txhash / output

หรือดูขั้นตอนที่ 5

กลับมาที่ VPS อีกครั้ง copy และ Enter ทีละบรรทัด

cd
nano .intermodalcoin/intermodalcoin.conf
แล้ว Copy ข้อความนี้ไปวางโดยใส่ privatekey ของเราใน
 
rpcuser=Randomusername
rpcpassword=Randompassword123
rpcallowip=127.0.0.1
server=1
listen=1
daemon=1
logtimestamps=1
maxconnections=256
masternode=1
masternodeprivkey=ใส่ Privatekey ของเรา

addnode=176.106.59.120:11707
addnode=188.166.106.75:11707
addnode=50.24.139.235:11707
addnode=[2001:0:9d38:78cf:2475:19e5:4d77:a468]:11707
addnode=[2001:0:9d38:6ab8:3889:3d2c:4fc4:db03]:11707
addnode=24.37.115.110:11707
addnode=188.186.194.167:11707
addnode=14.34.61.213:11707
addnode=[2001:0:9d38:90d7:3c7e:116e:47e9:c82]:11707
addnode=[2001:0:9d38:6abd:240d:1747:8354:21f2]:11707
addnode=89.237.25.9:11707
addnode=[2001:0:9d38:90d7:106b:3e2f:54fa:a15]:11707
เสร็จแล้วกด CTRL+X แล้วกด Y และ Enter หลังจากนั้นสั่งรัน masternode 
 
cd
./intermodalcoind
รอสักครู่เพื่อให้ masternode Sync แล้วตรวจการเชื่อมต่อ 
 
./intermodalcoind getinfo
เสร็จสิ้นปิด PuTTy และปิด Wallet และเปิดใหม่ กด Update และ start ตามลำดับ ตามขั้นตอนที่ 5