การโอน BTC จาก BX.IN.TH ไปยัง Cryptopia

  Maternode Tutorial

การโอน BTC จาก BX.IN.TH ไปยัง Cryptopia ทำได้เมื่อมี BTC อยู่ในบัญชี BX แล้ว

ขั้นแรกให้ไป Login เข้าบัญชีปลายทาง ในที่นี้คือ Cryptopia เพื่อเอา Bitcoin address ที่เราต้องการฝากเข้า โดยไปที่ หมายเลข 1 เลือก Account และหมายเลข 3 Balance จะแสดงข้อมูลเหรียญที่เรากดเลือก Favorite ไว้ กดเลือกหมายเลข 4 จะได้ที่อยู่

ที่มา cryptopia.co.nz

Log In เข้า Crptopia

กดคลุมดำในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกด Copy แล้วไปยังบัญชี BX.IN.TH

ที่มา cryptopia.co.nz

ฺBTC Address จาก Cryptopia

Login ไปยัง BX แล้วไปที่ Myfund ไปที่ Withdraw แล้ว Bitcoin (คือเหรียญที่เรามี) ดังภาพ แล้วกรอกข้อมูลตามที่ระบุ

ที่มา bx.in.th

บัญชี BX

เมื่อกด Withdraw รอสักครู่ ในช่วงที่ตลาดคึกคัก มีปริมาณซื้อขายสูง และราคาสูง ค่าธรรมเนียมการโอน BTC จะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ระยะเวลาการถอนก็นานไปด้วยเช่นกัน บางรายการอาจจะสูงถึง 1 วัน ขณะที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน 20 นาที เมื่อโอนแล้วสามารถดูยอด Balance ได้ที่หน้าแรกใน Cryptopia Account 

ที่มา cryptopia.co.nz

Cryptopia Account Balance

สำหรับท่านที่เทรดตลาดอื่นที่เหรียญไม่ได้ซื้อขายใน Cryptopia  ก็มีวิธีการไม่แตกต่างกันมากนัก