การโอนเงินและซื้อ BTC ใน BX.IN.TH

  Maternode Tutorial

การฝากเงินเข้า BX

หลังจากที่ผ่านการยืนยันตัวตนกับ BX.IN.TH แล้วการฝากเงินนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากและรวดเร็ว โดยวิธีการโอนเงินเพื่อซื้อ BTC ใน BX.IN.TH ท่านต้องไปที่บัญชี BX.IN.TH ของท่านก่อน

เมื่อยืนยันตัวตนผ่านแล้วท่านต้องมาเพิ่มบัญชีธนาคาร เข้าในระบบของ BX โดยไปที่หมายเลข 1 (My Fund) แล้วไปที่ Deposit fund จะปรากฏหน้าต่างตามด้านล่าง ไปที่หมายเลข 3 ที่ให้ใส่ชื่อบัญชีธนาคารของเรา สามารถเพิ่มมากกว่า 1 ธนาคารได้ หรือจะไปที่ BANK Account เพื่อเพิ่มบัญชีก็ได้ ซึ่งจะมาโผล่ที่หมายเลข 3 อัติโนมัติตอนเราเลือกธนาคาร

ที่มา bx.in.th

การเพิ่มบัญชี

หลังจากเพิ่มบัญชีธนาคารแล้ว ตามขั้นตอนดังภาพ โดยจำนวนเงินที่ฝากสามารถกรอกตามที่ต้องการ แต่เมื่อกด Create Deposit ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอย่าตกใจให้โอนจำนวนเงินตามที่ทาง BX กำหนดให้ตรงตามนั้น

ที่มา bx.in.th

ฝากเงินเข้า BX

เมื่อกด Create Deposit แล้วจะพบกับหน้าที่บอกรายละเอียด โดยเราจะต้องโอนเงินตามจำนวนที่กำหนดมาที่ BX ตามเลขที่บัญชีและธนาคารที่กำหนด

ที่มา bx.in.th

ยืนยันการจ่ายเงิน

โดยสามารถโอนได้ทั้งระบบ I-Banking และโอนผ่าน ATM ได้อย่างสะดวก เสร็จแล้วก่อนที่จะออกจากการโอนเพื่อเป็นหลักฐาน ให้ทำการกด Print Screen ถ้าโอนผ่าน ATM ให้ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเก็บไว้ ทาง BX จะทำการตรวจสอบยอดเฉพาะเลขบัญชีธนาคารที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น อย่าทำรายการฝากคนละธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับ BX

bank Transfer

หน้าที่ยืนยันการชำระเงินในบัญชีธนาคารของเรา Save เป็นภาพเก็บไว้ในเครื่องและกดอัพโหลดตามคำอธิบายภาพ

ที่มา bx.in.th

การโอนเงิน

การ Save File ภาพสามารถใช้โปรแกรม Paint ที่ติดมากับ Window ของท่านและ Save ภาพเป็นนามสกุล .JPG หรือ PNG ได้

การซื้อ BTC ใน BX

เมื่อเงินเข้ามาแล้วจะปรากฏอยู่ในช่อง เงินที่เรามี  โดยเราสามารถกำหนดเงินที่เราจะใช้ซื้อได้ หรือ กด all คือซื้อทั้งหมด ในช่องราคาต่อ 1 BTC เราสามารถกำหนดเอง หรือคลิ๊กที่ราคา

ที่มา bx.in.th

การซื้อ BTC

การกำหนดราคา ถ้าต้องการให้เร็วคลิ๊กได้ที่ช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2 โดยที่ช่องที่ 1 คือตั้งรอคนมาขายให้เรา ช่อง 2 คือการซื้อในราคาที่คนตั้งขายอยู่ จะแพงกว่าช่องแรก หรือจะกำหนดราคาเองได้เลย เสร็จแล้วกด Create Order  

ที่มา : bx.in.th

การตั้งราคาซื้อขาย

เมื่อซื้อได้แล้วจะปรากฏในยอด Balance ซึ่งจะปรากฏโดยไปคลิ๊กที่หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 

ที่มา bx.in.th

BTC Balance

เราก็จะมี BTC ในกระเป๋าอยู่ในเว็บ BX เพื่อรอการโอนไปยังเว็บที่เราต้องการซื้อเหรียญที่จะทำ Masternode