การติดตั้ง Masternode มากกว่า 1 Node

  Maternode Tutorial

การติดตั้ง Masternode ตัวที่ 2

การติดตั้ง Masternode มากกว่า 1 masternode ไม่ได้มีขั้นตอนซับซ้อนไปกว่าการติดตั้ง Masternode 1 ตัวและสิ่งที่ต้องทำคือ

 1. เช่า Server เพิ่มตามจำนวนที่จะทำ เช่น ทำ 2 ตัวเช่าเพิ่ม 2 ตัว
 2. โอนเหรียญเข้า Wallet โดยสามารถใช้ Wallet เดิมในการทำ Masternode ได้ โดยสามารถโอนเข้าทีละเยอะ ๆ ได้แล้วแยกโอนเข้าทีละ Receiving Address โดยสร้าง address เพิ่มเป็น mn2, mn3, mn4 ตามจำนวนที่จะทำ
 3. ทำตามกระบวนการติดตั้ง Masternode เหมือนกับติดตั้งตัวที่ 1 เพียงแต่ตั้งชื่อ Wallet และชื่อ Server เป็นลำดับ เช่น mn1, mn2, mn3 เป็นต้น
 4. ถ้าได้ทำการบันทึก privatekey ของตัวที่ 1 ไว้ใน google sheet ตั้งแต่แรก จะทำให้เรารู้ว่า Privatekey ของ mn1 คืออะไร mn2 คืออะไร  แม้จะทำใน Wallet เดียวกันแต่ Privatekey จะต้องไม่เหมือนกัน

ตัวอย่างของเราดังนี้

ที่มา: INNOVA qt

Masternode

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

 1. จากภาพท่านจะเห็นว่าทำไมการตั้งชื่อ Receiving Address สำหรับ Masternode จึงชอบตั้งชื่อง่าย ๆ ว่า mn1 เพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งอย่างนั้น ตอนที่มันมีเยอะ ๆ มันจะเริ่มสับสน
 2. เมื่อตั้งชื่อ Receiving Address ตามลำดับ ชื่อ Server ของคุณใน Vultr ก็เช่นกัน ควรจะตั้งเรียงลำดับเช่นกัน ไม่เช่นนั้นคุณจะสับสนว่า Server ตัวไหนมีปัญหาในการแก้ไข

การติดตั้ง Masternode หลายเหรียญใน 1 VPS

 1. การเช่า Server 1 Server แต่ว่า รัน Masternode 2 ตัว แต่คนละเหรียญนั้นสามารถทำได้ โดยทำการติดตั้งคล้ายกับการทำ Masternode 1 ตัว แต่ข้อควรระวังคือ การบริหารจัดการยากเนื่องจากเมื่อ Masternode หลุดออกจาก Node network แล้วจะต้องทำการ Reindex หรือ Restart จะต้องทำการ Restart Server ทำให้ตัวที่ไม่ได้มีปัญหาต้องทำการ Restart ไปด้วย นั่นหมายถึงระยะเวลาที่จะรับเงินจะเลื่อนออกไปด้วย สร้างความเสียหายได้มากกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการเป็น เหรียญหลัก เหรียญรอง ในการทำ Masternode
 2. การติดตั้ง Masternode บางตัวต้องมีการแชร์ Memory เนื่องจากต้องใช้เยอะหรือต้องมีการใช้งาน Memory เพิ่มทำให้การติดตั้ง 2 Node ใน 1 Server บริหารจัดการค่อนข้างลำบาก บางเหรียญจึงทำไม่ได้ แม้จะเป็นคนละเหรียญใน Server นั้น
 3. การติดตั้งหลายเหรียญใน 1 VPS ต้องใช้ Port ที่ไม่เหมือนกัน (Port number ที่ต้องใส่ตามหลัง IP address) แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
 4. บาง Coin รวมตัว Firewall ติดมาด้วยทำให้ไม่สามารถเปิดตัวอื่นได้เนื่องจาก โดน Block port ฉะนั้นควรปลด Firewall ให้ port Enable ด้วยทุกครั้ง ดูตัวอย่างได้ใน Code Linux for Masternode 
 5. Coin บาง Coin มี File ติดตั้งที่ชื่อคล้ายกัน เช่น install.sh เมื่อ Download ติดตั้งทำให้ ชื่อ File ทับกันและเมื่อส่งคำสั่งทำให้คำสั่งเกิดการชนกัน ซึ่งรวมถึง crontab ของ Sentinel ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ masternode กลับเข้าสู่ network เวลาที่มันหลุดด้วย ถ้าหากชื่อเหมือนกันจะทำให้คำสั่งสับสน
 6. หลีกเลี่ยง Coin ที่ต้องการ Server Spec ที่แตกต่างกัน เช่น Coin ตัวหนึ่งต้องการ Ubuntu 14.04 ขณะที่อีก Coin หนึ่งต้องการ 16.04 การทำหลาย Masternode ควรมีความต้องการของ Server ใกล้เคียงกัน

การติดตั้ง Masternode เหรียญเดียว หลายตัวใน 1 VPS 

 1. บางเหรียญไม่สามารถใช้ IP ร่วมกันได้โดยเฉพาะระบบ Vote เนื่องจาก IP คือตัวตนของ node Network
 2. การใช้หลาย Masternode (เหรียญเดียวกัน) ใน 1 Server สามารถทำได้ แต่อาจจะไม่สามารถทำได้ทุกเหรียญ เหรียญที่สามารถทำได้อย่างเช่น Cream Coin  Beetle Coin  Chain Coin เป็นต้น