การติดตั้ง Masternode

  Maternode Tutorial

กระบวนการในการติดตั้ง Masternode นี้จะใช้ประกอบกับคู่มือของแต่ละเหรียญโดยจะมีรูปแบบเหมือนกันหมดผู้ติดตั้งควรจะอ่านหน้านี้ก่อน และใช้คู่มือภาษาไทยของแต่ละเหรียญประกอบ ความคล้ายคลึงกันของการติดตั้งอาจจะมีจุดแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ตามขั้นตอนการติดตั้ง Masternode มี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้

  1. การรับโอน Coin มาจาก Exchange เข้า Wallet 
  2. การโอนเข้า masternode Address
  3. การสร้าง Privatekey และ Txid กับ Txindex
  4. การติดตั้งใน VPS server 
  5. การสั่ง Run จาก Wallet

รูปแบบกระเป๋า

รูปแบบ Wallet ของ Masternode coin มี 2 รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการติดตั้งที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งอธิบายอยู่ในบทความนี้อยู่แล้ว มีตัวอย่างดังนี้

กระเป๋าที่มี Receiving Address 

ที่มา: LGA qt

wallet a

กระเป๋าแบบนี้จะไม่มี receiving address และไม่มี Tab Tools เพื่อเข้าดู config ที่เป็น notepad file แต่จะมี masternode tab ให้มา

กระเป๋าแบบมี Receiving Address

ที่มา: ESS qt

wallet B

กระเป๋ารูปแบบนี้จะมี Tools เข้าถึง notepad และต้องสร้าง receiving address หรือ masternode address จาก tab File เท่านั้น
ซึ่งนี่รูปแบบกระเป๋าที่เจอมีเพียง 2 รูปแบบนี้เท่านั้น 

ขั้นตอนที่ 1 การรับโอน Coin มาจาก Exchange เข้า Wallet

การรับโอน Coin มาจาก Exchange เข้า Wallet เราจะใช้ no_label Address ในการรับ Coin ก่อน 

ที่มา LGA qt

NO_label

ทุก Wallet จะมี no_label wallet มาให้เป็นส่วนมาก ถ้าไม่มีก็สร้างขึ้นมาเองได้ ขณะที่ Wallet อีกรูปแบบหนึ่งต้องไปเอา Receiving Wallet จาก File ดังนี้

ที่มา: INN qt

no_label 2

นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง masternode address จาก Console โดยพิมพ์คำว่า gataccountaddress mn1  โดยที่ mn1 คือ ชือwallet ที่เราตั้ง

ที่มา LGA qt

getaccountaddress

สาเหตุที่เราโอนเข้า no_label address เพราะการโอนเข้า masternode เพื่อรับ reward นั้นจะต้องใช้จำนวนที่แน่นอน ไม่ขาดไม่เกิน เช่น 1000 LGA ถ้าโอนมาจาก Exchange เราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะโดนหักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ จึงโอนเข้ามาใน no_label 1001 และโอนเข้า address ที่สร้างขึ้นมาใหม่ชื่อ mn1 1000 LGA ถ้วน 

ขั้นตอนที่ 2 การโอนเข้า masternode Address

หลังจากที่โอนเงินเข้า no_label address เสร็จสิ้นแล้ว เราจะต้องสร้าง mn1 address เพื่อที่จะจำได้ง่ายเวลาทำ masternode หลายอันโดยเราสามารถสร้าง mn1 mn2 mn3 เรียงกันไป โดยอันแรกเราจะสร้าง mn1 ก่อน การสร้าง address แต่ละกระเป๋าก็ทำคล้าย ๆ กัน

ที่มา: LGA qt

mn1

กระเป๋าอีกแบบหนึ่งก็ไปสร้างที่ receiving address 

ที่มา: INN qt

mn1_2

หรือ พิมพ์ “getaccountaddress mn1” ใน console ก็ได้เช่นกัน

เมื่อเงินเข้ามาใน no_label address หมดและยืนยันหมดแล้ว ให้ทำการโอนจาก wallet เข้า mn1 address โดย Copy mn1 address ไปวางใน Send Tab ดังนี้

ที่มา: LGA qt

transfer

หรืออีกรูปแบบกระเป๋าหนึ่งก็ทำคล้าย ๆ กัน 

ที่มา: INN qt

transfer 2

เราจะรอให้การโอนเสร็จสิ้น ดูที่ Transaction และจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นหลังจากรูปนาฬิกา คือเสร็จสิ้นแล้ว

ที่มา: LGA qt

Complete

 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง Privatekey และ Txid กับ Txindex

เราจะต้องใช้ Privatekey ในการเชื่อมกับ Masternode บน VPS โดยมีเหรียญบางประเภทที่จะได้ Privatekey มาจากการติดตั้งใน VPS แต่ส่วนมากจะสร้าง Privatekey จาก Console ใน Wallet โดยใช้คำสั่ง “masternode genkey” ใน console 

ที่มา: LGA qt

Privatekey

อีกตัวอย่างของ privatekey ซึ่งใช้คำสั่งเหมือนกัน

ที่มา: INN qt

Privatekey

หลังจากที่ได้ Privatekey มาแล้วให้เก็บไว้ใน Google Sheet เพราะเราต้องใช้อีกหลายครั้ง ดูตัวอย่างการเก็บรหัสผ่านที่สำคัญเกี่ยวกับ Cryptocurrency ได้ที่บทความ การเก็บรหัสผ่านด้วย Google Sheet นอกจากนี้เราจะต้องเก็บ TXid และ index ด้วย Google Sheet เช่นกัน

หลังจากได้ Privatekey แล้วเราจะสร้าง Txid และ index โดยพิมพ์คำว่า “masternode outputs”  ใน Console 

ที่มา: LGA qt

Txid index

Wallet อื่น ๆ ก็ทำไม่แตกต่างกันใช้คำสั่งเดียวกัน โดยการใช้งานไม่ต้องใส่ ” ” 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งใน VPS server 

การติดตั้ง Masternode ใน VPS server แต่ละ Coin อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ได้ยาก คนที่ไม่คุ้นเคยกับคำสั่งของ Linux เปิดหน้าจอเข้ามาแล้ว ดำสนิทอย่าตกใจ นั่นเป็นเรื่องปกติ 

การติดตั้ง Linux ต้องเช่า Server Linux เราแนะนำที่ Vultr ที่เดียวเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหามากในการติดตั้ง เนื่องจากราคาใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ อ่านบทความการเช่า Server ได้ที่นี่ และเมื่อได้ Server มาแล้วให้ทำการ Log In เข้า Server ด้วย PuTTY ดูที่บทความต่อไปนี้ 

หลังจากนั้นต้อง Copy คำสั่งทีละบรรทัด และ Enter จนครบ และรอจนการติดตั้งเสร็จ บางเหรียญจะมีขั้นตอนให้กรอก Privatekey ที่เราสร้างขึ้นตอนแรกในช่วงนี้ โดยอาจจะกรอกก่อน หรือกรอกหลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง ซึ่งแตกต่างกัน ดูได้จากคู่มือติดตั้งภาษาไทยของแต่ละเหรียญครับ

ตัวอย่าง คำสั่งที่ใช้ใน Linux 

wget -q https://raw.githubusercontent.com/zoldur/LGACoin/master/lgacoin_install.sh
 
bash lgacoin_install.sh

Copy ทีละบรรทัดแล้ว Enter ท่านทำ masternode เหรียญไหนก็ให้ใช้ Code ของเหรียญนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้าง 

ขั้นตอนที่ 5 การสั่ง Run จาก Wallet

เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งใน VPS แล้วเราสามารถปิด PuTTy ได้ และเราจะไปรันคำสั่งให้ masternode มันรันผ่าน Wallet ที่ Window โดยไปที่ Tab Masternode 

บาง Wallet ไม่มี Masternode Tab ไม่ต้องตกใจให้ไปที่ Setting

ที่มา: INN qt

masternode tab

ส่วนมากแล้วกระเป๋าจะเปิด Masternode Tab มาให้พอได้ masternode Tab มากระเป๋าประเภทที่มี Receive Tab จะมีปุ่มให้กรอก เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กด Update และเลือกชื่อ Masternode ที่ขึ้นมาแล้วไปที่ Start หรือ Click ขวาที่ masternode จะขึ้น Start ขึ้นมาก็ได้

ที่มา: LGA qt

masternode run

ขณะที่กระเป๋าอีกแบบหนึ่งสามารถเข้าไปกรอกตามตัวอย่างได้ที่ masternodeconfig ซึ่งเป็น notepad File ในตัวอย่าง

ที่มา: ESS qt

masternodeconfig

แล้วต้องกรอกตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ที่มา: ESS qt

Run Masternode

ซึ่งกระเป๋าแบบแรกก็สามารถกรอกแบบนี้ได้เช่นกัน โดยไปที่ Search Function ของ Window แล้วพิมพ์ %appdata% จะนำเราไปสู่ Folder ที่ติดตั้ง Wallet ของเหรียญอยู่ 

ที่มา: Window 10

Search Folder

แล้วเลือก Folder ที่เป็นชื่อ Coin 

การเริ่มรันโดยการกด start หรือ startmissing 

Ess

Run Masternode

หรือถ้าเป็นกระเป๋าอีกแบบ ก็กด Start หรือ Click ขวาที่ masternode list แล้ว Start ก็ได้

ที่มา LGQ qt

Run masternode

รูปแบบการรันส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน เมื่อติดตั้งได้ 1 อัน อันต่อไปก็จะทำได้ง่ายมาก 

สถานะของ Masternode

สถานะของ Masternode จะมีความแตกต่างกันตามรูปแบบของ Wallet โดยรูปแบบ Wallet ที่มี Receiving Address จะไม่ขึ้นสถานะแต่กด Update จะขึ้นว่า Masternode is running แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จ 

ที่มา: LGA qt

Masternode Status

ส่วนรูปแบบกระเป๋าที่ไม่มี Receiving Address จะขึ้นสถานะ ENABLED หรือ ENABLED หรือ Watch_Dog Expired หรือ New Start Required 

ที่มา: INN qt

Masternode Status

 

เราสามารถตรวจสอบการรันของ Masternode ด้วยคำสั่ง masternode status ใน VPS หรือเช็คจาก explorer ของมันก็ได้ ท่านสามารถศึกษาคำสั่งพื้นฐานได้จาก คำสั่ง Linux สำหรับ masternode ที่ใช้บ่อย

นอกจากนี้สามารถเข้ากลุ่ม Discord ของเราเมื่อท่านเจอปัญหาในการติดตั้ง