การติดตั้ง ESCO Wallet

  Maternode Tutorial

ดาวน์โหลด Wallet มาติตดั้งใน Window ที่นี่  เสร็จแล้วแนะนำให้เปิด Folder ใหม่ใน Drive D:หรือ E เพื่อย้ายไฟล์ติดตั้งไปและ Double Click  (การติดตั้ง Wallet ของ ESCO ใช้เวลาเกิน 2 ชั่วโมง) 

สร้าง Folder และติดตั้ง

ที่มา : window 10

ESCO folder

เมื่อ Double Click จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาและรอให้แท่งสีเขียวเต็ม มุมล่างขวาจะแสดงการเชื่อมต่อ แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ 

ที่มา : ESCO qt

ESCO QT