การตั้งค่า MAG Masternode

  Maternode Tutorial

การตั้งค่า Masternode ของ Cold Wallet ใน Linux Hot Wallet ทางเว็บไม่ได้มีข้อแนะนำ จึงแนะนำแต่ Cold Wallet (แบบติดตั้งใน PC) ซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่า ตามเนื้อหาของ MAG (MAGNET) จะมีเนื้อหาทางด้านการเช่า Server อยู่ด้วย แต่ทางเรามีบทความเกี่ยวกับ การติดตั้ง VPS server ไว้แล้ว รวมถึงการ Log in เข้าใช้งาน Server ผ่าน PuTTy แล้ว จึงขอข้ามส่วนนี้ไป

ขอย้ำว่า เนื้อหาอธิบายการติดตั้งนี้ใช้เฉพาะ Ubuntu 17.10 เท่านั้น 

a) ให้ทำการดาวน์โหลด Wallet มาติดตั้ง

โดยเลือก OS ที่ตรงกับ PC ของเรา ที่นี่ 

ทำการติดตั้งแล้วลองเปิดดูว่า Wallet ทำงานตามปกติหรือไม่ ปกติแล้ว Wallet จะทำการเชื่อมต่อกับ Network โดยใช้เวลานานมาก ซึ่งให้ทำการปิด Wallet ทิ้งไปแล้วทำการเชื่อม Wallet ตามขั้นตอนต่อไป

b) ทำการเชื่อม Wallet (Synchronize)

จะทำการเชื่อมต่อ Wallet อีกครั้งโดยไปที่ %appdata% โดยสามารถเข้าได้หลายทาง เช่น ในช่อง Search ตามที่เรา Highlight พิมพ์ %appdata% ก็จะปรากฏ Folder ขึ้นมา

เมื่อปรากฏ Appdata ขึ้นมาไปที่ magnet ที่เป็น notepad ดังนี้

เปิดขึ้นมาและทำการ Copy Code เหล่านี้ลงไปในนั้น และกด Save File

 rpcallowip=127.0.0.1
 rpcport=17179
 rpcuser=RANDOM
 rpcpassword=RANDOM
 server=1
 daemon=1
 listen=1
 staking=0
 port=17177
 debug=all
 maxconnections=45
 addnode=35.195.167.40:17177
 addnode=35.199.188.194:17177
 addnode=104.196.155.39:17177
 addnode=35.197.228.109:17177
 addnode=35.198.35.45:17177
 addnode=35.197.145.93:17177
 addnode=35.199.1.114:17177
 addnode=35.201.4.254:17177
 addnode=35.188.240.39:17177
 addnode=35.199.48.8:17177
 addnode=146.148.79.31:17177
 addnode=104.196.202.240:17177
 addnode=35.195.122.245:17177
 addnode=35.198.82.29:17177
 addnode=35.200.247.198:17177
 addnode=35.200.22.69:17177
 addnode=35.201.14.20:17177
 addnode=35.198.23.18:17177
 addnode=104.199.194.138:17177
 addnode=35.185.189.143:17177

เมื่อ Save แล้วเปิด Wallet ขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้ Wallet จะเชื่อมกับระบบเร็วขึ้น เนื่องจากเราทำการตั้งค่า Max Connection มันใหม่เป็น 45 (ดูได้จาก Code ข้างบน สามารถตั้งสูงสุดได้ 50) อย่างไรก็ตามก็ยังใช้เวลานานอยู่ดี รอให้การเชื่อมต่อสำเร็จโดยแถบสีเขียวจะบอกว่าเหลือการเชื่อมต่ออีกเป็นเวลาเท่าไหร่

C) การตั้งค่า Masternode ใน Wallet ที่ PC ของคุณ

โดยไปที่ Help>Debug window>console ดังภาพ

https://magnetwork.io

หลังจากนั้นทำการ

Generate  private key โดย Copy วางในช่องกรอกคำสั่งด้านล่าง: masternode genkey แล้วกด Enter แล้วกด Save ไว้เราจะใช้มันไม่นานหลังจากนี้
Generate address สำหรับ masternode โดย Copy แล้ววางในช่องกรอกคำสั่งด้านล่าง: getaccountaddress Masternode_1  แล้ว Save ไว้เราจะใช้มันไม่นานหลังจากนี้

https://magnetwork.io

D) โอนเหรียญเข้า Address

หลังจากนั้นทำการโอนเหรียญเข้า Address ที่เพิ่งจะเปิดใหม่เมื่อสักครู่ 10,000 MAG

ก่อนถึงขั้นตอนนี้คุณสามารถซื้อ MAG ได้ที่ CoinExchange.io โดยที่ต้องซื้อ 10,001 MAG เป็นอย่าน้อย เพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่ง Address ที่เราใช้ในนี้คือ Masternode_1 ตาม Code Address เราสามารถเลือก Address ของเราได้ และ Address นี้จะใช้รับเงิน Reward Currency จากการทำ Masternode

ต่อไปทำการตั้งค่า Coin control feature โดยไปที่ : Settings>Options>Display และกดเลือกดังรูป

https://magnetwork.io

E) ส่งเหรียญเข้า MAG address

หลังจากนั้นทำการส่ง 10,000 MAG เข้า Address ที่สร้างขึ้นมาที่ชื่อ Masternode_1 (ในตัวอย่าง) โดยไปที่ Send แล้วกรอกข้อมูลในช่องตามภาพ

https://magnetwork.io

F) สร้าง TXID

หลังจากที่เหรียญได้ถูกส่งและเข้าไปในกระเป๋าของคุณแล้ว ให้ไปที่ Debug window และ Console อีกครั้ง แล้วพิมพ์

masternode outputs เราจะได้รับ Transaction ID มา ซึ่งจะมี Index Number ติดมาด้วย (ส่วนมากเป็นเลข 0 หรือ 1 หลังจากวรรค) ดังภาพ

https://magnetwork.io

พอมาถึงขั้นตอนนี้คุณต้องมี

Masternode private key (masternode genkey)
Masternode address (getaccountaddress Masternode_1)
Transaction id and index (masternode outputs)
VPS ipv4 address (ดูจาก IP sever ที่เช่ามา)

G) ตั้งค่า VPS

เข้าไปตั้งค่า VPS ให้ Log in เข้า Sever ผ่าน PuTTy ซึ่งมีวิธีการตามบทความนี้

เสร็จแล้ว Copy Code ทั้งหมดนี้ โดย Copy วางและ Enter ทีละบรรทัด

H) เตรียมเข้า Server

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential libtool automake autotools-dev autoconf pkg-config libssl-dev libgmp3-dev libevent-dev bsdmainutils

sudo apt-get install libboost-all-dev
sudo apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev
sudo apt-get install libminiupnpc-dev

I) ติดตั้ง Daemon

mkdir magnet
 cd magnet
 wget https://magnetwork.io/Wallets/magnet-qt-LINUX.tar.gz
 tar -xvzf magnet-qt-LINUX.tar.gz
 chmod +x magnetd

./magnetd

หลังจากนั้นตรวจเช็ค Content โดยการพิมพ์แล้วคุณจะได้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เกี่ยวกับว่า you must set rpcpassword in conf file

ls -1

แล้วพิมพ์เพื่อเปิดเข้าไฟล์ Magnet ใน VPSมันจะต้องแสดงข้อความว่า: magnetd, magnet-qt, magnet-qt-LINUX.rar

nano /root/.magnet/magnet.conf

แล้ว Copy ข้อความนี้ไปวาง โดยลบ /RANDOMUSERNAME/ และ /RANDOMPASSWORD/ เปลี่ยนเป็น User และ Password ของคุณ (อะไรก็ได้) ส่วน YOURMASTERNODEPRIVATEKEY กรอก Private Key ที่ได้ตั้งแต่ตอนแรก YOURVPSADDRESS:17177 ส่วน Private Address ได้มาจากตอนแรกเช่นกัน

 rpcallowip=127.0.0.1
 rpcport=17179
 rpcuser=/RANDOMUSERNAME/
 rpcpassword=/RANDOMPASSWORD/
 server=1
 daemon=1
 listen=1
 staking=1
 port=17177
 masternode=1
 masternodeprivkey=YOURMASTERNODEPRIVATEKEY
 masternodeaddr=YOURVPSADDRESS:17177
 debug=all
 addnode=35.195.167.40:17177
 addnode=35.199.188.194:17177
 addnode=104.196.155.39:17177
 addnode=35.197.228.109:17177
 addnode=35.198.35.45:17177
 addnode=35.197.145.93:17177
 addnode=35.199.1.114:17177
 addnode=35.201.4.254:17177
 addnode=35.188.240.39:17177
 addnode=35.199.48.8:17177
 addnode=146.148.79.31:17177
 addnode=104.196.202.240:17177
 addnode=35.195.122.245:17177
 addnode=35.198.82.29:17177
 addnode=35.200.247.198:17177
 addnode=35.200.22.69:17177
 addnode=35.201.14.20:17177
 addnode=35.198.23.18:17177
 addnode=104.199.194.138:17177
 addnode=35.185.189.143:17177

แล้วกด Save โดยการกด Ctrl+x คือกดออก แล้วยืนยันด้วยการกด Y (คือ Yes) หลังจากนั้นตามด้วยคำสั่งแล้ว Copy ข้อความนี้ไปวาง โดยลบ /RANDOMUSERNAME/ และ /RANDOMPASSWORD/ เปลี่ยนเป็น User และ Password ของคุณ (อะไรก็ได้) ส่วน YOURMASTERNODEPRIVATEKEY กรอก Private Key ที่ได้ตั้งแต่ตอนแรก YOURVPSADDRESS:17177 ส่วน Private Address ได้มาจากตอนแรกเช่นกัน

./magnetd

ซึ่งควรจะแสดงข้อความว่า Magnet server starting

หลังจากนั้นให้ติดตั้ง Firewall  Copy และวางทีละบรรทัดและกด Enter

 sudo apt-get install ufw
 ufw allow 17177
 ufw allow 22
 sudo ufw added rules
 sudo ufw enable

ปิดหน้าต่าง PuTTy

K) การสร้าง Masternode ที่ Magnet Wallet -qt

1.ตั้งชื่อ masternode ของคุณ
2.กรอก IP ของ VPS ADDRESS:17177
3.กรอก MASTERNODEPRIVATEKEY
4.กรอก TXID (masternode outputs ที่ได้มา)
5.กรอก Output index (masternode outputs จาก console, จำนวน 1 หรือ 0 เท่านั้น)

กด OK

กด UPDATE

ปลด Lock wallet (เอา unlock for staking only ออก)

แล้วกดปุ่ม Start

ดังภาพต่อไปนี้

https://magnetwork.io

การติดตั้ง MAG Masternode ค่อนข้างทำได้ยาก สามารถเข้ากลุ่ม Discord เพื่อแลกเปลี่ยนหาทางแก้ไข